Tät trafik med personbilar och lastbilar på fyrfilig motorvägFör att nå klimatmålen till 2030 måste växthusgaserna minska med 70 procent. Foto: Jaroslaw Kilian/Shutterstock.com

Bilnyheter

Den ökade lastbilstrafiken har lett till att koldioxidutsläppen ökar. Enligt Transportstyrelsen har utsläppen under 2018 ökat med cirka 0,5 procent eller 76 000 ton.

Utsläppen från vägtrafiken ökar och nu visar beräkningar från Transportstyrelsen att koldioxidutsläppen har ökat med 0,5 procent efter att under flera år ha minskat. Den främsta orsaken är ökningen av lastbilstrafiken.
Trots att man under 2018 införde ett bonus-malussystem som belönar fordon med låga koldioxidutsläpp och straffar fordon med höga koldioxidutsläpp har de totala utsläppen från vägtrafiken ökat.

Koldioxidutsläppen för bilar visar på samma siffror de senaste två åren

Under 2018 slog antalet sålda lastbilar rekord, dessutom skedde en ökning av lastbilstrafiken, samtidigt som en minskning av andelen biodrivmedel i bränslet motverkade energieffektiviseringen bland personbilar.
Medan personbilstrafiken i stort sett var oförändrad jämfört med tidigare år ökade lastbilstrafiken med nästan tre procent under förra året. De genomsnittliga koldioxidutsläppen för personbilar vid blandad körning låg på 122 gram/km. Vilket är samma siffror som under 2017 enligt Trafik och Transportstyrelsens preliminära siffror för utsläpp i vägtrafiken under 2018.

Skärpning om det ska finnas en möjlighet att nå klimatmålen

Enligt klimatmålet 2030 måste utsläppen av växthusgaser i trafiken minska med 70 procent. För att nå dit behöver växthusgasutsläppen minska med 8 procent varje år fram till 2030
Enligt Trafikverkets avdelningschef för transportkvalitet Marie Hagberg behöver måste man skynda på utvecklingen för att nå klimatmålen. Förutom striktare regler för mer energieffektiva fordon och den ökade andelen förnybar energi rör det sig om bättre kollektivtrafik och möjligheten att gå eller cykla i tätbebyggda områden. På transportsidan handlar det om att öka godstrafiken på järnvägen och i sjöfarten och minska antalet lastbilar.

Bensin- och dieselbilar står för den största bilförsäljningen

Utsläppen från bensin- och dieselbilar ökade både under 2017 och 2018 men de totala utsläppen för alla bilar låg kvar på samma nivåer som under 2017, detta tack var den ökade andelen elbilar och laddhybrider.
Effekten av Bonus malus var att antalet registrerade elbilar och laddhybrider ökade med 7 000 respektive 20 000 under 2018. Samtidigt registrerades över 300 000 nya bensin- och dieselbilar. Dessutom skedde det en ökning av de genomsnittliga koldioxidutsläppen som egentligen borde minska vilket är en oroande utveckling enligt Transportstyrelsens presschef Mikael Andersson.