§1 Personuppgifter sparas aldrig

De som besöker Billånen.se behöver aldrig vara orolig för att personuppgifter ska lagras. Detta sker nämligen aldrig på denna webbplats. På webbplatsen rekommenderas och nämns ett flertal tjänster och företag och om något av dessa anlitas så hanteras personuppgifter utifrån dessa företags policy gällande personuppgiftshantering.
Billånen.se samlar alltså inte in personuppgifter eller spar dessa. Det är inte heller Billånen.se som utför kreditupplysning eller avgör om lån ska beviljas eller inte. Allt detta sker av de företag som rekommenderas och på annat sätt nämns på webbplatsen.

§2 Billånen.se juridiska ansvar mot besökaren

Om det blir en konflikt gällande exempelvis avtal eller liknande överenskommelser är detta en konflikt mellan de parter som ingått avtalet. Billånen.se tar i detta fall inte något juridiskt ansvar då det är en konflikt mellan besökaren av webbplatsen och den långivare (eller annat företag) som anlitats för en tjänst.
I och med detta kan inte skadeståndskrav eller annat ersättningskrav ställas på Billånen.se. Det eftersom Billånen.se inte kan anses vara delaktig i en sådan tvist.
Billånen.se är en bred informationstjänst med en mängd råd gällande billån samt jämförelse av olika billån på den svenska marknaden. Eftersom det enbart är en informationsportal har Billånen.se inte någon del i avtal som blir skrivna mellan besökare och de företag som rekommenderas eller på annat sätt nämns på Billånen.se.
Billånen.se tar ansvar för den information som finns tillgänglig på denna webbplats. Det är information som direkt kommuniceras till dig som besökare. Däremot förbehåller sig Billånen.se rätten att den information som blir publicerad kan vara felaktig. All den information som finns på Billånen.se ska bara uppfattas som råd.
Skulle du ha stora skulder är en stark rekommendation att inte ingå ett avtal som innebär att du riskerar att inte kunna uppfylla gällande avtalsvillkor. I det fall som du har finansiella problem är det bättre att söka hjälp för detta via bland annat skuldrådgivning.

§3 Uppdaterade användarvillkor

De användarvillkor som nämns ovan kan ändras. Ansvaret ligger på besökaren att läsa igenom och förstå gällande villkor. De villkor som gäller är de som är presenterade på sidan ovan.