Billånen.se respekterar våra kunders personliga integritet. Den information vi samlar om dig som kund syftar enbart till att förbättra din användarupplevelse på Billånen.se. Informationen används även för att kunna kommunicera med dig och i marknadsföringssyfte. Information som kan identifiera dig registreras endast om du själv uppgett informationen i ett mejl eller i en kommentar till oss. Insamlingen av personuppgifter syftar i dessa fall enbart till att kunna återkoppla till dig.

Comparico AB med organisationsnummer 556851–2312 driver Billånen.se. Det är därför Comparico AB som ansvarar för alla personuppgifter samt ser till att all lagring och behandling av dessa följer gällande regelverk.

Definitionen av personuppgifter

Definitionen av personuppgifter är personnummer, namn, fysisk adress, e-postadress och övrig information som kan identifiera en specifik fysisk person. Uppgifter som är krypterade, som IP-adresser, är bara personuppgifter i de fall som de kan sammankopplas med en specifik fysisk person.

Dina personuppgifter registreras inte aktivt på Billånen.se

Billånen.se utför ingen aktiv insamling av personuppgifter när du använder vår hemsida. Personuppgifter registreras enbart om du själv väljer att aktivt dela dessa med oss. Om du lämnar dina personuppgifter till oss ger du samtidigt samtycke till att vi får använda oss av dessa i syfte att exempelvis kunna besvara dina frågor. Vidare avråder vi dig från att ange personuppgifter, eftersom vi sällan behöver personnummer eller telefonnummer för att vi ska kunna besvara dina frågor.

Anonyma användardata registreras på Billånen.se

När du som kund besöker Billånen.se samlas anonyma användardata in. Denna data samlas in via Google Analytics och innehåller teknisk information, platsdata samt hur och när du har använt vår hemsida. Data som samlas in är anonym och kan inte kopplas samman med dig som fysisk individ. Därför klassas informationen inte heller som personuppgifter. Informationen som Billånen.se samlar in finns i tre kategorier:

Teknisk information: Vi samlar in teknisk information om du använder en dator, mobiltelefon eller surfplatta när du besöker Billånen.se. Informationen kan också innehålla uppgifter om operativsystem, webbläsare, cookies och IP-adress.

Användarbeteende: Billånen.se registrerar information om ditt användarbeteende. Detta är information som behandlar vilken tid du har besökt oss, hur länge du har stannat på hemsidan och vilka sidor som du har besökt.

Platsinformation: Med hjälp av din enhets IP-adress registrerar Billånen.se din ungefärliga platsposition. Informationen används för att skapa anpassade annonser samt för att utveckla vår tjänst.

Billånen.se använder sig av cookies. Detta för att förbättra din användarupplevelse och för att öka användarvänligheten på hemsidan. Exempel på information som kan sparas är inställningar som du har gjort. Detta gör att du slipper ställa in inställningarna igen vid ett senare besök. Om du vill läsa om hur cookies används kan du läsa om detta i hemsidans cookiepolicy.

Vi använder oss också av tjänsten Hojtar för att analysera din användning av Billånen.se. Den information som samlas in är helt anonym och inga personuppgifter sparas.

Personuppgifter samt användardata lagras säkert och delas aldrig med tredje part

Om vi delges personuppgifter lagras personuppgifterna säkert för att undvika att obehöriga tar del av informationen. Personuppgifterna lagras dessutom aldrig under längre tid än nödvändigt. Om misstanke uppstår om att säkerheten brustit vid hantering eller lagring av personuppgifter kommer vi omedelbart vidta åtgärder. De personuppgifter som Billånen.se får ta del av säljs aldrig och delas inte med tredje part.

Din rätt att radera, ändra eller blockera registrering av personuppgifter

I enlighet med gällande lag kan du utan kostnad begära ändring eller radering av dina personuppgifter hos Billånen.se. Om du har frågor kring ändring och radering av personuppgifter kan du kontakta oss via vårt frågeformulär. Du har rätt att blockera insamling av data som sker med hjälp av verktyget Google Analytics. Det här kan du själv göra genom att använda Google Analytics Opt-out som är ett webbläsartillägg. Billånen.se använder sig också av annonsverktyget Google Adsense. Google kan använda dessa uppgifter för att kunna visa dig personligt anpassade annonser. Du kan läsa här om du vill veta mer om Googles hantering, insamling och användning av användardata genom Google Adsense.

Annonsering på Billånen.se

Via hemsidans ägare är Billånen.se verksam inom flertalet affiliateprogram. Affiliateprogrammen syftar till att skapa intäkter genom att annonsera på hemsidan. Annonseringen sker genom affiliateprogram samt via direkta samarbeten. Affiliatemarknadsföringen sker via företagen TradeDoubler Sweden AB, Adrecord AB, Adtraction Marketing AB och Adservice Scandinavia AB.