När du tar ett billån med restvärde uppskattar långivaren bilens värde om ett visst antal år, och under låneperioden amorterar du ett belopp som motsvarar bilens värdeminskning. När låneperioden har löpt ut kvittas bilens restvärde mot den kvarvarande låneskulden. På den här sidan ska vi gå igenom hur det fungerar och vilka fördelar och nackdelar som finns med den här typen av lån.

Var kan man man ansöka om billån med restvärde?

Man kan bara ansöka om billån med restvärde hos en legitimerad bilfirma. Fördelen med det är att du då kan byta bil hos samma bilhandlare om några år. Nackdelen är att du inte kan köpa en bil av en privatperson. Du måste även rätta dig efter bilhandlarens villkor och ränta, även om det kan finnas mer förmånliga alternativ hos andra långivare.

Vill du köpa en bil av en privatperson kan du alltså inte ta ett billån med restvärde, utan då är det ett billån utan säkerhet, det vill säga ett privatlån, som gäller.

Hur beräknas restvärdet?

Restvärdet beräknas utifrån flera olika faktorer, och det är inte helt lätt att själv bedöma bilens värdeminskning under åren framöver. Några av faktorerna som avgör bilens restvärde är åldern, antal körda mil och eventuellt slitage. Värdet kan även variera mellan olika bilmodeller.

Vad innebär garanterat restvärde?

Garanterat restvärde är ett pris som bilhandlaren lovar att köpa tillbaka bilen för när tiden för lånet har gått ut. Det är inte alltid bilhandlaren erbjuder ett garanterat restvärde, men vissa kan göra det.

Men även om bilhandlaren har lovat att köpa tillbaka bilen för ett visst belopp kan det finnas avtal om i vilket skick du ska återlämna bilen. Garanterat restvärde gäller inte om bilen har blivit misskött. 

Är billån med restvärde billigare än ett vanligt billån?

Ett billån med restvärde blir i regel billigare än att betala av hela bilen på några år, särskilt om du vet att du snart kommer vilja byta bil igen. Tar du ett vanligt billån och väljer en längre återbetalningstid blir det däremot ingen större skillnad.

Billån med restvärde är med andra ord mest förmånligt för dig som byter bil ofta.

Kräver billån med restvärde en kontantinsats?

Ja, när du tar ett billån med restvärde måste du vanligtvis lägga in en kontantinsats på minst 20 procent av bilens värde. Och köper du en helt ny bil kan det ju bli en ganska saftig summa. Billån med restvärde passar därför bäst om du redan har sparat ihop tillräckligt med pengar för att bekosta en kontantinsats eller är på väg att sälja din gamla bil

Du kan även ansöka om ett privatlån för att finansiera kontantinsatsen, om du inte har möjlighet att bekosta den själv. Men tänk på att du då får två lån att betala av. För att dina lånekostnader inte ska skena iväg är det viktigt att du väljer ett privatlån med lägsta möjliga ränta.

Vad händer när avtalstiden löper ut?

Eftersom man bedömer bilens restvärde flera år i förväg kan den faktiska värdeminskningen vid avtalstidens slut skilja sig något från det uppskattade värdet. Vi tar ett exempel. Du köper en bil som kostar 100 000 kronor och det uppskattade restvärdet är 50 000 kronor om tre år.

Efter dessa tre år är följande tre scenarion möjliga

 1. Restvärdet stämmer överens med bilens värde vid avtalstidens slut. Bedöms bilen vara värd exakt 50 000 kronor efter tre år kan du kvitta bilen mot den resterande skulden.
 2. Restvärdet är lägre än nuvarande försäljningspris. Visar det sig att bilen är värd 70 000 kronor efter tre år, det vill säga 20 000 mer än det uppskattade restvärdet, kan du lösa skulden och få 20 000 kronor till godo som du kan använda till kontantinsatsen för ditt kommande bilköp.
 3. Restvärdet är högre än nuvarande försäljningspris. Värderas bilen till 40 000 kronor efter tre år, alltså 10 000 kronor mindre än det uppskattade restvärdet, måste du betala långivaren 10 000 kronor extra för att lösa ditt lån.

Du behöver inte byta till en ny bil

Det är dock inget som säger att du måste byta till en ny bil när avtalstiden är slut om du inte vill. Du kan antingen behålla bilen och förlänga lånet tills dess att du betalat av bilen helt, eller lösa lånet med egna pengar om du har den möjligheten.

För- och nackdelar med billån med restvärde

Precis som med andra typer av lån finns det både för- och nackdelar med billån med restvärde. Vi listar dem här nedanför.

Fördelar

 • Lägre månadskostnad.
 • Förmånligt lån för dig som ofta byter bil.
 • Ofta flera garantier och lägre försäkringskostnad.
 • Möjlighet att välja hur du vill göra när avtalstiden löpt ut.

Nackdelar

 • Kräver kontantinsats.
 • Du kan bara köpa bil från en bilfirma.
 • Bilen utgör säkerheten för lånet.
 • Relativt kort amorteringstid.

Vilka alternativ finns det till billån med restvärde?

Om du ska köpa ny bil men känner att ett billån med restvärde inte passar dina förutsättningar och behov kan du antingen ta ett vanligt billån eller ett privatlån. Vi berättar mer om respektive alternativ här nedanför.

Billån

Ett billån kan du ansöka om hos många olika banker och långivare, och även hos vissa bilhandlare. En bilhandlare kan faktiskt även ha särskilda lån för särskilda bilmärken, och dessa är ofta extra förmånliga. Det som är typiskt för vanliga billån är att du måste köpa bilen av en auktoriserad bilåterförsäljare och lägga minst 20 procent av bilens värde i kontantinsats. Bilen utgör alltid säkerheten för lånet.

Privatlån

Ett privatlån kan du använda till i princip vad du vill, till exempel för att köpa en ny bil. Fördelen med att finansiera bilköpet med ett privatlån är att du inte behöver lägga någon kontantinsats. Och bilen lämnas inte heller som säkerhet för lånet. Tar du ett privatlån kan du dessutom köpa bilen av en privatperson, vilket alltså inte är fallet om du tar ett vanligt billån eller billån med restvärde.

Vanliga frågor om billån med restvärde

Vad är restvärde?

När du tar billån med restvärde amorterar du inte på hela bilens värde, utan har i stället kvar motsvarande belopp av skulden som bilen bedöms vara värd när återbetalningstiden har löpt ut. Vid avtalets slut kan du kvitta bilens restvärde mot kvarvarande låneskuld. 

Måste jag betala en kontantinsats med billån med restvärde?

Ja, billån med restvärde kräver alltid en kontantinsats på 20 procent av bilens värde.

Är det bra att köpa bil med restvärde?

Billån med restvärde kan bli billigare än ett vanligt billån och det ger dig även möjlighet att välja hur du vill göra efter låneperiodens slut. Men om det är det bästa alternativet just för dig beror på dina behov och förutsättningar. Läs mer om för- och nackdelarna högre upp på sidan.

Kan jag köpa bil av en privatperson när jag lånar med restvärde?

Nej, tar du ett billån med restvärde kan du bara köpa bil hos en legitimerad bilfirma.

Kräver billån med restvärde någon säkerhet?

Ja, när du tar billån med restvärde utgör själva bilen säkerheten för lånet.

Kan man sälja bil med restvärde?

Ja, om restvärdet motsvarar lånets återstående belopp vid låneperiodens slut kan du sälja bilen för att lösa lånet.