Hur fungerar amortering på billån?

När du tecknar billån får du en plan för amorteringen. Den visar hur mycket du ska betala per månad under den tid som lånet gäller. Oftast amorterar du lika mycket över hela lånetiden, men det finns också andra upplägg. Du kan alltid amortera extra på billånet, men se upp för extra kostnader.

Gäller annuitet eller rak amortering för billån?

Rak amortering är det vanligaste för billån med säkerhet. I regel är det också den lösningen som är billigast.

Rak amortering innebär att du amorterar lika mycket vid varje avbetalningstillfälle under hela lånetiden. Däremot betalar du allt mindre i ränta, eftersom räntan beräknas på den skuld som blir kvar. Den totala månadskostnaden kommer därmed att variera under löptiden, från högre i början till lägre i slutet.

Den andra formen av amortering är annuitet. Den används mer när du tar ett lån utan säkerhet för att köpa din bil. Då betalar du alltid samma månadskostnad för lånet, men fördelningen mellan amortering och ränta kommer att vara olika. I början kommer större delen av kostnaden bestå av ränta, och i slutet mer av amortering.

Fördelen med annuitet är att du vet vad du betalar som helhet varje månad. Det är dock troligt att du får lägga lite mer pengar på räntan totalt sett än med rak amortering.

Hur lång är återbetalningstiden på billån?

Återbetalningstiden på billån kan sträcka sig mellan 1 och 15 år. Men hur lång den får vara kan variera beroende på var du tecknar lånet. En del långivare har en gräns på 7–8 års återbetalningstid.

Återbetalningstiden kan också bli kortare om du köper en äldre bil. Många långivare vill nämligen inte att bilen är äldre än 12 år när hela lånet är återbetalt. Så köper du en bil som är 7 år gammal kan återbetalningstiden sällan bli längre än 5 år.

Hur fungerar extra amortering på billån?

Du kan göra extra amorteringar på ditt billån, det vill säga att betala av mer pengar vid något tillfälle än vad du och långivaren kommit överens om. Det gör att din skuld blir mindre, vilket i sin tur kan göra att du betalar mindre i ränta.

Du tjänar främst på extra amortering om du har rörlig ränta, det vill säga att den justeras var tredje månad.

Tips! Välj rörlig ränta för billån med säkerhet. Då kostar det ingenting om du amorterar extra eller säljer bilen och måste lösa billånet i förtid.

Tecknar du billån med bunden ränta kan det i stället kosta pengar att amortera extra. Om lånet betalas av snabbare än det skulle ha gjort behöver du nämligen kompensera långivaren för den lånetid som de inte fått ränta för. Den kompensationen kallas för ränteskillnadsersättning.

Många långivare uppger dock att det inte kostar något extra att göra extra amorteringar på deras billån. Kolla alltid vad som gäller hos just den långivare du är intresserad av.