Tät trafik och ett trafikljus som lyser gröntTrafikljus med kameror kan korta bilköerna och göra att trafiken flyter smidigare. Foto: Ralf Gosch/shutterstock.com

Bilnyheter

Enligt forskare i Lund kan världens bilköer på ett enkelt sätt kortas. Genom att styra trafiksignalerna på ett nytt sätt ska bilköerna kunna kortas med upp till tio procent skriver Ny Teknik.

Trafikljusen styrs idag av sensorer som fungerar som magnetdetektorer som är nedgrävda under asfalten. De här sensorerna känner av om det står en bil i närheten av trafikljuset eller inte. När det är rusningstrafik kan ljusen ställas in på tid för att bilda en kedja av grönt ljus. Dagens system kan inte ta hänsyn till hur många bilar som står och väntar när trafikljuset slagit om till rött. Systemet kan bra känna av om det står en bil på stället, vilket inte ger någon information om kölängden.

Flexibla trafikljus med kameror

Enligt Gustav Nilsson som är doktor i reglerteknik vid Lunds tekniska högskola skulle kamerorna kunna läsa av och mäta kölängderna i realtid. På så sätt skulle trafikljusen kunna ställa in sig bättre. För att få det att fungera i verklig miljö krävs det inget avancerat då det är väldigt enkelt och det behövs bara lite handpåläggning.
Gustav Nilsson publicerade nyligen avhandlingen On Robust Distributed Control of Transportation Networks där han redogör hur styrningen av trafiksignaler kan bli mer flexibel genom en matematisk teori som han har utvecklat. Lunds universitet skriver i ett att det handlar om att möta bilköerna och låta längden på bilköerna bestämma hur länge det ska vara grönt.

Realtidsstyrda trafikljus skulle gynna miljön

Trafikflödet skulle kunna gå mycket smidigare om trafikljusen styrdes i realtid där de direkt skulle kunna ta hänsyn till eventuella olyckor eller trafikstockning. Även miljön skulle gynnas av detta. Tiden som folk tillbringar i trafiken minskade med fem till tio procent enligt de simuleringar de gjorde i sin forskning. Det skulle kunna leda till stora positiva miljöeffekter om det går att få ner tiden som trafikköerna skapar.
Än så länge har Gustav Nilsson inte testat sin teori i verkligheten utan endast i en datorsimulerad verklighet där han använt Luxemburg som modell. Han är ändå övertygad om att det inom en snar framtid kan bli verklighet med kameralösning.