Dubbelt avgasrör på bil som släpper ut avgaserOm vi ska klara klimatmålen till 2030 måste utsläppen av växthusgaser minska rejält. För att minska utsläppen vill Trafikverket höja fordonsskatten för bilar som släpper ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer. Foto: Stefan Redel/Shutterstock.com

Regleringar

Trots att utsläppen i den svenska vägtrafiken minskade under förra året var det ändå inte tillräckligt. Siffror från Trafikverket visar att vi missar klimatmålet rejält och tycker att man måste höja fordonsskatten ännu mer, skriver Dagens Nyheter.

Under förra året minskade utsläppen av växthusgaser med två procent, vilket var långt ifrån tillräckligt för att Sverige ska klara målet att utsläppen ska minska med 70 procent till 2030.

Utsläppens minskning ökade efter 2010

Mellan 2010 och 2020 minskade utsläppen med 22 procent, men det är inte tillräckligt för att klara målet. Utsläppen började minska redan i början av 2000-talet, men efter 2010 har minskningen ökat mycket mer. Anledningen är främst energieffektivare motorer och mer biodrivmedel. Efter 2017 är huvudskälet att det finns fler laddbara bilar.
Dock har klimatåtgärderna påverkats av bland annat befolkningstillväxten under det senaste decenniet. Samtidigt som att invånarantalet har ökat i Sverige har även trafiken med både lätt lastbil och personbil ökat med 11 procent och trafiken med tunga lastbilar har ökat med 7 procent.
Däremot verkar det som att trafikökningen har planat ut. I en jämförelse mellan 2019 och 2018 var vägtrafiken i stort sett likadan, med undantag för tung lastbilstrafik som verkar ha ökat lite.

Sverige ligger på en genomsnittlig nivå i EU

Sedan 2010 har koldioxidutsläppen på fordonsnivå minskat med 33 gram från 153 till 120 gram koldioxid per kilometer. Av dessa försvann de tre senaste grammen mellan 2018 och 2019. I och med det ligger Sverige i stort sett på den genomsnittliga nivån i EU.
Blickar vi tillbaka var Sverige sämst i klassen så sent som för 10 år sedan när det gällde utsläpp av växthusgaser per kilometer från nya bilar. Minskningen av växthusgaser i EU som helhet har avstannat under de senaste tre åren. Däremot ser det mycket bättre ut i elbilslandet Norge där kurvan stadigt pekar nedåt och har gjort det sedan 2009.
Enligt Trafikverkets beräkningar måste utsläppen till 2021 minska ända ner till 95 gram per kilometer för att vi ska klara utsläppsmålen.

Trafikverket vill höja straffskatten på bilar med högre koldioxidutsläpp

2018 infördes bonus malus vid köp av nya bilar. Det innebär att bilar som släpper ut mindre än 95 gram koldioxid per kilometer belönas med en miljöbilsbonus. Bilar som släpper ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer bestraffas däremot med höjd fordonsskatt.
Dock såldes det lika många bilar med stora utsläpp under 2019 som det gjorde under 2018 när bonus malus-systemet infördes. För att minska andelen sålda bilar med högre koldioxidutsläpp anser Trafikverket att straffskatten behöver höjas ytterligare.
Även om dieseldrivna bilar släpper ut mindre koldioxid än bensindrivna bilar släpper dieseldrivna bilar ut mer skadliga partiklar. Den skandal kring att bilföretagen mörkade dieselbilarnas utsläpp för några år sedan har lett till att dieselbilarna har minskat i popularitet.