Trafik vid Skanstullsbrons betalstation för trängselskatt i StockholmTrafikverket lånar pengar genom att pantsätta framtida intäkter av trängselskatten som ska finansiera infrastrukturen. Foto: Press/Transportstyrelsen

Ekonomi

Stockholmarna kommer att betala miljarder kronor i trängselskatt varje år i minst 30 år. Anledningen är att Trafikverket lånar pengar på trängselskatter de beräknar få in i framtiden som de pantsätter, skriver SvD Näringsliv.

Bilisterna i Stockholmsområdet fick från och med den 1 augusti 2007 börja betala trängselskatt när de passerade innerstaden både in och ut.
Året innan hade stockholmarna sagt ja, med en liten marginal, till trängselskatten som betyder att staten beskattar bilisterna. Anledningen till att man införde trängselskatten var att minska trafiken i Stockholms stad. De pengar som kom in skulle användas till infrastrukturen.

Trafikverket pantsätter framtida trängselskatter

Att trängselskatterna används till vägbyggen och tunnelbanans utbyggnad är helt enligt plan. Att intäkterna från trängselskatterna intecknas i flera decennier framåt är mindre känt. Trafikverket lånar alltså pengar beräknade på framtida intäkter av stockholmarnas trängselskatt och sätter de som pant – även om biltrafiken skulle minska.
Summorna det rör sig om är enorma. Enligt en prognos från Trafikverket kommer skulden kulminera till 26 miljarder kronor år 2026. Därefter kommer skulden successivt att avbetalas med framtida trängselskatter.
Enligt Trafikverkets avdelningschef på ekonomi och styrning, Robert Hultgren, kommer lånen enligt deras prognos att vara återbetalda till år 2049.

Trängselskatten ska finansiera infrastrukturen i Stockholm

De projekt som trängselskatten ska finansiera är nya tunnelbanelinjer och Förbifart Stockholm, vilket ligger långt in i framtiden. Enligt forskning brukar den här typen av projekt oftast bli mycket dyrare än vad som är beräknat. Frågan är om det är en glädjekalkyl att allt ska var återbetalt till 2049.
Förutom att projekt tenderar att bli dyrare påverkas också skulden av de miljömål som politikerna har för Stockholm. Samtidigt som de behöver intäkterna från trängselskatten vill de att biltrafiken ska minska.

Ska budgeten hållas måste trängselskatten höjas

Trängselskatten i Stockholm måste öka varje år för att budgeten för Förbifart Stockholm och den nya tunnelbanan ska hålla. Enligt prognoserna behöver man få in över två miljarder kronor i snitt i överskott från trängselskatterna de kommande tio åren, jämfört med under förra året då överskottet uppgick till knappt 1,4 miljarder kronor. Trängselskatterna kommer även efter 2029 att öka enligt prognoserna.
Nästa år höjs trängselskatten och dessutom kommer den att börja tas ut redan kl 06.00 på morgonen. Högsta avgiften, som tidigare har varit 35 kronor, höjs till 45 kronor.