Man tittar in i röd bil med andra personer.Enligt en ny Sifo-undersökning från Kvdbil är svenskarnas intresse för bildelningstjänster lågt. Majoriteten uppger att de kommer vilja äga eller leasa sin bil även i framtiden. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Undersökningar

Enligt en ny Sifo-rapport från Kvdbil är det bara sex procent som uppger att de kommer använda någon bildelningstjänst i framtiden, medan majoriteten säger att de vill fortsätta äga eller leasa sin bil.

På uppdrag av Kvdbil genomförde Kantar Sifo mellan den 24 och 28 november en undersökning där 1 102 personer fick dela med sig av sin inställning till bildelningstjänster och huruvida man kan tänka sig att använda en sådan i stället för att äga eller leasa en bil i framtiden.

58 procent uppger att de kommer äga sin bil, medan 25 procent uppger det motsatta. 10 procent uppger att de kommer vilja leasa en bil, och blott 6 procent uppger att de kommer använda en bildelningstjänst.

37 procent är intresserade av bilpooler

Deltagarna i undersökningen har även fått berätta om sin inställning till de olika typerna av bildelningstjänster som finns i dag. Intresset är störst för bilpooler, med 37 procent, även om det förvisso fortfarande är 45 procent som anser det ointressant.

28 procent är positivt inställda till samåkningstjänster, medan 44 procent är negativa. Det är också ytterst få som känner sig sugna på att dela sin egen bil med andra: 64 procent är negativa, medan 18 procent uppger att de kan tänka sig att hyra ut sin bil.

Attityderna varierar mellan åldersgrupperna

Inställningen till bildelningstjänster har dock visat sig variera mellan olika åldersgrupper. 10 procent av personerna mellan 16 och 34 år uppger att de kommer vilja använda någon bildelningstjänst i stället för att äga en bil i framtiden, jämfört med 5 procent bland personer mellan 35 och 55 år.

Attityden till bildelningstjänster varierar även mellan olika delar av landet. Bland storstadsborna uppger 8 procent att de hellre delar bil än äger den, jämfört med 3 procent bland personer som bor i mindre städer.