Person som tankar bil med diesel.Drivmedelspriserna ökade kraftigt i januari, särskilt dieseln, men trots det är intresset för dieselbilar fortsatt högt. Foto: Ronni Olsson/Shutterstock.com

Undersökningar

Under januari skenade drivmedelspriserna upp till rekordnivåer, och det gäller framför allt priset på diesel. Men intresset för dieselbilar är fortsatt högt och köpare är benägna att betala allt mer, även på andrahandsmarknaden. Det skriver SvD Näringsliv/TT.

Bilpriser, dotterbolag till bilförmedlaren Kvdbil, har sammanställt prisutvecklingen på bilmarknaden under januari. Det finns inga tecken på att priserna är på väg nedåt, varken när det gäller bensinbilar eller dieselbilar, trots den markanta prisökningen på drivmedel.

Dieseln har ökat allra mest, men aktiviteten på dieselmarknaden är trots detta fortsatt hög. Även på andrahandsmarknaden. Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil, konstaterar att dieselbilarna fortsatte att stiga svagt uppåt i januari jämfört med december.

Minskning jämfört med januari 2021

Bilpriserna sammanställs och mäts mot ett index, och precis som Daniel Odsberg påpekar så låg index för diesel något högre i januari jämfört med december 2021: 122,4 mot 116,1. Men siffran för januari i år var ändå lägre än i januari för ett år sedan då index låg på hela 125,3.

Priserna på bensindrivna bilar har ökat mer, och enligt Daniel Odsberg är uppgången mellan december och januari kraftig. Han tillägger dock att uppgången kanske egentligen inte är så konstig eftersom december inte brukar vara någon riktig bilköparmånad.

Svårt att säga något om elbilsmarknaden

Daniel Odsberg menar att det är svårare att säga något säkert om elbilsmarknaden eftersom den fortfarande är rätt liten i jämförelse med den bensin- och dieseldrivna. det kan bli tvära kast och det är även stora prisskillnader mellan olika bilmärken.

Stort intresse för begagnat

Priserna på andrahandsmarknaden ökar stadigt överlag, bland annat på grund av produktionsproblemen och branschens brist på halvledare. Det kommer alltså ut färre nya bilar på marknaden, vilket får intresset för begagnat att öka allt mer.