Bilförare håller ratt och tittar ut på vägen framför sig.Kvdbils nya kartläggning visar stora skillnader i resvanor mellan storstäder och landsbygden. Foto: l i g h t p o e t/Shutterstock.com

Undersökningar

Bilförmedlaren Kvdbil har undersökt svenskarnas resvanor, och kan konstatera att bilberoendet skiljer sig rätt rejält mellan olika delar av landet. I glesbygd uppger 84 procent att de är beroende av bilen för att kunna ta sig till jobbet, medan motsvarande siffra bland storstadsborna landar på 38 procent.

Enligt en ny kartläggning från Kvdbil varierar svenskarnas resvanor och synen på bilen som färdmedel rätt rejält mellan olika delar av landet. I glesbygd uppger 10 procent att de brukar ta bussen eller tåget till jobbet, medan hela 84 procent, 8 av 10 personer, ser bilen som det huvudsakliga transportmedlet.

I landets 20 största städer ligger motsvarande siffra på 52 procent, och i Stockholm, Göteborg och Malmö bara på 38 procent. Bilberoendet visade sig inte helt överraskande vara större bland äldre och barnfamiljer.

Siffror som politikerna bör ha i åtanke

Kvdbils försäljningschef Daniel Odsberg menar att kartläggningen av svenskarnas resvanor bekräftar att det ofta är svårt att klara sig utan en bil om man bor utanför stadskärnan. 

– Det är något politikerna behöver ha med sig om vi ska ha kvar en levande landsbygd, säger han i ett pressmeddelande.

Landsbygdsbor kör mer per vecka

Undersökningen visar även att vi kör olika mycket beroende på var i landet vi bor. Bland stadsborna är det bara 10 procent som kör mer än 20 mil på en vecka, medan motsvarande siffra på landsbygden ligger på 38 procent.

Vanligare med ”skadligt” smååkande i städerna

Enligt Daniel Odsberg är varannan bilfärd kortare än fem kilometer, och han menar att detta ”skadliga” smååkande främst sker i städerna. För landsbygdsborna är pendlingsavstånden i regel betydligt längre, och då är det ju svårare att låta bilen stå kvar hemma.