Bensinstation på kvällen med en butik i anslutningLiberalerna och Centerpartiet har tagit fram ett förslag om sänkt skatt på drivmedel. Förslaget innebär en sänkning med 13 öre per liter på bensin och 9,3 öre per liter på diesel. Foto: Gerain0812/Shutterstock.com

Privatekonomi Regleringar

I en proposition från regeringen föreslås sänkt skatt på drivmedel från och med 1 januari 2020. Förslaget som aviserades i en budgetproposition för 2020 är ett gemensamt arbete mellan Liberalerna och Centerpartiet.

Liberalerna har tillsammans med Centern tagit fram ett förslag om att sänka skatten på drivmedel från och med 1 januari 2020. Anledningen är att de vill motverka att pumppriserna på diesel och bensin ökar på grund av att bensinbolagen enligt lag måste blanda i mer biodrivmedel.

Sänkt skatt på bensin och diesel

I propositionen finns förslag på att skatten på koldioxid ska sänkas. Det skulle medföra att skattenivån generellt på fossilt kol bevaras även om andelen biodrivmedel kommer vara högre än diesel och bensin 2020.

Bensinbolagen tvingas öka andelen biodrivmedel i bensin och diesel för att minska utsläppen av växthusgaser. Till 2030 ska inblandningen av biodrivmedel uppgå till 50 procent.

Förslaget innebär att skatten på bensin sänks med 13 öre per liter och 9,3 öre per liter på diesel. Det innebär att skatten inte höjs under 2020 mer än den indexeringen enligt konsumentprisindex.

Liberalernas syn på omställningen

Liberalerna anser att dagens bensinpris ligger väldigt högt. Samtidigt måste Sverige ställa om från fossilbaserade drivmedel till fossilfritt i takt med de klimathot vi möter. För att minska koldioxidutsläppen i Sverige måste det ske en elektrifiering av transporter.

För att påskynda omställningen av fossilbaserade drivmedel till el när det gäller tunga transporter har Liberalerna tillsatt en elektrifieringskommission, skriver SVT.

Centerns syn på skiftet till fossilfria bränslen

Centerpartiet ser gärna att utsläppen främst inom transportsektorn minskar. Samtidigt får man inte försvåra det för människor som lever på landsbygden och är helt beroende av bilen i sin vardag.
Centerpartiet presenterade i höstbudgeten en miljardsatsning på gröna transporter i höstbudgeten. Satsningen innefattar laddinfrastrukturen och att kunna möta efterfrågan på bilar som är klimatsmarta. Dessutom vill Centern utöka miljöbilsbonusen till de som väljer att köpa miljösmarta bilar och bilar där det går att blanda i mer biodrivmedel i ordinarie drivmedel.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.