I och med förslaget som röstades igenom kommer bensinpriserna att bli cirka 10–15 öre lägre än förväntat. Foto: Pavel Kubarkov/Shutterstock.com

Privatekonomi Regleringar

Riksdagen röstar ja till förslagen om sänkt skatt på drivmedel. Enligt SvD Näringsliv kommer detta att dämpa de indexerade höjningarna av skatterna, och därmed även sänka tankningspriset för bilförare med mellan 10 och 15 öre per liter.

För en tid sedan berättade vi om ett förslag om att sänka skatten på drivmedel, som Liberalerna och Centerpartiet har tagit fram. Frågan har regeringen nu tagit vidare till riksdagen, som har röstat ja till förslaget.

Riksdagsbeslutet innebär att energi- och koldioxidskatten på både bensin och diesel blir lägre nästa år, med start den 1 januari 2020.

Skatten och priset på drivmedel blir högre varje år

Bakgrunden är att skatten för drivmedel automatiskt trappas upp varje år. Dessa höjningar beräknas utifrån hur konsumentprisindex och bruttonationalprodukten (BNP) förändras.
Detta gör alltså att drivmedelsskatten hela tiden blir högre. Även priset på drivmedel kommer då att bli högre, eftersom bensinbolagen har krav på sig att blanda in mer biodrivmedel i bensinen.

Riksdagens beslut dämpar höjningarna av drivmedelsskatten

Den sänkning som riksdagen nu har sagt ja till har syftet att dämpa dessa höjningar, så att medborgarna inte ska behöva betala lika mycket för att tanka bilen.

Grovt räknat kommer literpriset vid tankningsstationerna bli mellan 10 och 15 öre lägre än vad man annars kunde ha väntat sig. Detta är den sammanräknade effekten av både de indexerade höjningarna och de genomröstade sänkningarna.

Moderaterna vill ha ännu lägre drivmedelsskatt

Det var några riksdagspartier som hade reservationer för förslaget när det togs upp. Moderaterna ville ha en ännu större sänkning av skatten, upp till en krona per liter. De ville också att BNP-indexeringen av drivmedelsskatten helt skulle avskaffas, så att de automatiska höjningarna helt försvinner.
Även Sverigedemokraterna hade vissa reservationer mot att höja skatten för drivmedlen.