Elbil laddas i garage.En sökanalys gjord av Kvdbil visar att ekonomin är en allt viktigare faktor när man vill köpa en begagnad elbil. Foto: Supamotionstock.com/Shutterstock.com

Undersökningar

En analys från Kvdbil visar att antalet Google-sökningar på prisvärda och begagnade elbilar ökar. Däremot minskar intresset för nya elbilsmodeller.

Under en månad görs cirka en halv miljon Google-sökningar kopplat till elbilar. I år kan man dock se en nedåtgående trend jämfört med förra året. Det högsta antalet sökningar skedde fram till förra hösten, då klimatbonusen avskaffades.

Enligt Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil, var det många som ville hinna beställa elbil innan bonusen försvann. Nu är bonusen borta samt att det ekonomiska läget har försämrats. Detta visar sig i sökstatistiken.

Sökningar efter nya elbilsmodeller har minskat

Antalet sökningar efter nya modeller av elbilar har minskat rejält. Under 2022 hade de nya elbilsmodellerna 1 000 sökningar per månad. Hittills år 2023 har detta sökvolymen sjunkit till 260. Det är en ökning på 70 procent.

I kontrast till detta ser man att sökningar efter ”elbil begagnad” har ökat från 880 sökningar till 1 300 sökningar per månad. Det innebär att sökningarna har ökat med 81 procent.

Dessutom har sökningarna på ”billig elbil” ökat med 50 procent, vilket tyder på att ekonomin har blivit en viktigare faktor när man bestämmer vilken elbil man vill ha.

Stort intresse för eldrivna kombibilar

Något som Kvdbil också kunde se i sin analys var att antalet sökningar på kombibilar som går på el har ökat. Daniel Odsberg kommenterar att det är stor efterfrågan på eldrivna kombibilar i Sverige.

Utbudet på den här typen av bilar har dock varit begränsat, men det är på väg att förändras nu. Flera biltillverkare ska lansera sina första eldrivna kombibilar, och det kan vara en av orsakerna till att antalet sökningar efter det har ökat.