Fabrik med serieproduktion av bilarCoronavirusets utbrott påverkar bilindustrin. Antalet nyregistrerade bilar kommer att minska med 18 procent enligt BIL Sweden. Foto: MikeDotta/Shutterstock.com

Ekonomi

Den svenska bilbranschen tror att nybilsförsäljningen kommer att rasa i år till följd av coronaviruset. BIL Sweden har fått korrigera ner sin prognos för antalet nyregistrerade bilar under 2020.

Coronaviruset påverkar hela den svenska ekonomin och under krisen har flera bilfabriker tvingats stänga. BIL Sweden har med anledning av coronavirusets effekter fått justera ner prognosen för antalet nyregistrerade personbilar med 18 procent. Prognosen för nybilsregistrering för personbilar låg på 330 000. Men efter de effekter coronaviruset haft på samhället har prognosen reviderats ner till 270 000.
– Även prognosen för nyregistrerade lätta lastbilar har fått justeras ner från 47 000 till 38 000, vilket är en minskning med 19 procent, säger BIL Swedens vd, Mattias Bergman.

Minskningen under första kvartalet beror inte på corona

Under första kvartalet minskade nyregistreringen av personbilar med 8,6 procent, men det är inget som går att koppla till coronavirusets utbrott eftersom det var ordrar på bilar som tecknats flera månader tidigare. Enligt Mattias Bergman kan vi förvänta oss att antalet nyregistreringar kommer att minska från och med andra kvartalet till följd av coronavirusets utbrott.

Ovisshet gör det svårt att prognostisera bilmarknaden

Läget är än så länge osäkert både när det gäller efterfrågan och utbud, och runt om i världen står nästan alla bilfabriker stilla. Samtidigt är många kunder osäkra på framtiden, vilket kommer att påverka bilmarknaden.
Än så länge vet vi inte när smittspridningen kommer att avta och när fabrikerna återigen kan uppta fordonsproduktionen, eller vilka åtgärder som regeringen kommer att vidta för att kickstarta ekonomin och stimulera efterfrågan. Att prognostisera nyregistreringen av bilar blir därför väldigt svårt.

Elektrifieringen kommer att fortsätta i samma tempo

BIL Sweden tror dock att omställningen till elektrifiering kommer att fortsätta trots det osäkra läget. Deras prognos för andelen nyregistrerade laddbara fordon 2020 ligger därför kvar på 30 procent. Men eftersom en stor del av industrin är permitterad kan vi förvänta oss en viss försening av nya enskilda modeller, säger Mattias Bergman.