Leende kvinna kör bil.Goodyear har undersökt svenskarnas körvanor under pandemin, och det visar sig att 20 procent spenderar mer tid bakom ratten i dag. Ökningen är störst bland unga mellan 18 och 29 år. Foto: mimagephotography/Shutterstock.com

Undersökningar

En ny undersökning från däcktillverkaren Goodyear visar att svenskarnas körvanor har förändrats under pandemin. 20 procent uppger att de spenderar mer tid bakom ratten nu än innan pandemins utbrott, och allra störst är ökningen bland 18-29-åringarna. 

Pandemins effekter har helt klart påverkat våra körvanor. Det visar en undersökning från däcktillverkaren Goodyear där 1 000 personer fått berätta om hur de kör i dag jämfört med innan pandemins utbrott.

20 procent av svenskarna uppger att de kör mer nu än innan pandemin, men resultatet visar sig skilja sig rätt rejält mellan de olika åldersgrupperna.

Ökningen är störst bland yngre

Bilkörandet har ökat mest bland yngre mellan 18 och 29 år, där 36 procent säger sig spendera mer tid bakom ratten. Bland äldre bilförare verkar bilkörandet snarare ha gått i motsatt riktning under pandemin. Var tredje person i åldersgruppen 50-59 år uppger att de kör mindre bil nu jämfört med innan pandemin.

Deltagarna har även fått svara på hur deras köregenskaper har utvecklats under pandemin. Bland 18–29-åringarna anser 20 procent att köregenskaperna har blivit bättre, medan motsvarande siffra för 50–59-åringarna landar på blygsamma 2 procent.

Kvinnor kör mer bil än innan pandemin

Bilkörandet under pandemin skiljer sig inte bara mellan åldersgrupperna, utan även mellan könen. Bland kvinnorna uppger 24 procent att de kör mer i dag, medan motsvarande siffra bland männen ligger på 17 procent.

En bra grund för Goodyears trafiksäkerhetsarbete

Ernestas Čejauskas, Nordic Product Info & Training Specialist på Goodyear, berättar att de gjort denna undersökning för att få en bättre insikt i svenskarnas status när det gäller både bilkörning och trafikkunskaper.

– Det ger oss samtidigt en möjlighet att prata trafiksäkerhet som givetvis är en viktig del av det arbete vi gör på Goodyear. Inte minst nu när vintersäsongen börjar närma sig och ett däckbyte stundar, säger han i ett pressmeddelande.