Foto: Shevel Artur/Shutterstock.com

Privatekonomi Regleringar

Från den 1 juli 2018 införs den nya bilskatten. Skatten omfattar fabriksnya bilar, personer med gamla bilar berörs inte. Hur hög skatten kommer vara baseras på bilarnas CO2-utsläpp. De med dieselbilar drabbas allra hårdast då ett bränsletillägg tillkommer.

Den nya bilskatten kommer gälla i tre år. Därefter återgår skatten till nuvarande nivå för bensinbilar vilket är 22 kronor per gram koldioxidutsläpp över 111 gram. Skatten för dieselbilar förblir dock högre än dagens nivå på grund av det nya bränsletillägget.
Nedan följer allt du behöver veta om den nya bilskatten.

Gamla bilar omfattas inte av nya bilskatten

Den nya bilskatten som införs 1 juli 2018 gäller endast personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar, som är fabriksnya och registrerade efter den 1 juli. Gamla bilar som redan finns i omlopp berörs alltså inte av den nya bilskatten. Bilar som köps begagnat kommer inte heller drabbas av den nya skatten, förutsatt att bilen inte registrerades efter 1 juli och den nya köparen köper bilen innan de tre åren har gått.

Hur mycket du betalar i bilskatt beror på bilens CO2-utsläpp

Hur mycket du kommer betala i när den nya bilskatten införs beror på vilken bil du köper. Alla bilar kommer få en grundskatt på 360 kronor om året, oavsett om det handlar om en elbil eller dieselbil. Därefter kommer resterande del av skatten baseras på bilens koldioxidutsläpp per kilometer. Ju större utsläpp, desto högre skatt.

  • 0-60 gram CO2 per kilometer = 0 kronor per gram samt en bonus på maximalt 60 000 kronor. Nollutsläpp ger högst bonus därefter minskar bonusen till det lägst beloppet på 10 000 kronor för bilar som släpper ut max 60 gram CO2 per kilometer. Bilar som drivs med fordonsgas får en bonus på 10 000 kronor även om CO2-utsläppet är över 60 gram per kilometer.
  • 60-95 gram CO2 per kilometer = 0 kronor per gram.
  • 95-140 gram CO2 per kilometer = 82 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut utöver 95 gram upp till 140 gram.
  • Mer än 140 gram CO2 per kilometer = 107 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut utöver 140 gram.

Dieselbilar drabbas hårdast av bilskatten

De som drabbas hårdast av införandet av den nya bilskatten 2018 är de som köper dieselbilar. De kommer inte bara betala grundskatten samt den skatt som baseras på bilens koldioxidutsläpp. Utöver det tillkommer ett miljötillägg på 250 kronor om året samt ett bränsletillägg. Bränsletillägget är på 13,52 kronor X antalet gram i koldioxidutsläpp.

Exempel! En bensindriven bil med ett CO2-utsläpp på 107 gram per kilometer får betala 82 X 12 (antal gram CO2 utöver 95 gram) = 984 kronor. Utöver de 984 kronorna tillkommer 360 kronor i grundskatt. 984 + 360 = 1 344 kronor om året i fordonsskatt.
En Dieselbil med samma CO2-utsläpp får utöver de 1 344 kronorna även betala miljötillägg på 250 kronor, samt bränsletillägg på 13,52 X 107 = 1446,64 kronor.
Den totala fordonsskatten för dieselbilen blir därmed 1 344 + 250 + 1 446,64 = 3 040,64 kronor årligen.