Elbil som laddas med kvinna som går i bakgrunden.En ny undersökning från Skellefteå Kraft och Kantar Sifo visar att inställningen till elbilen varierar mellan olika delar av landet. Storstadsbor är mer positiva än de som bor i medelstora och mindre städer. Foto: husjur02/Shutterstock.com

Undersökningar

En undersökning från Skellefteå Kraft och Kantar Sifo visar på regionala skillnader när det gäller svenskarnas inställning till den allt vanligare elbilen. De som är mest positiva till elbilen och ser sig själva som elbilsägare i framtiden bor framför allt i storstäderna, medan de som bor i mindre städer är lite mer skeptiska. Det skriver OKQ8 i ett pressmeddelande.

Laddbart har blivit ett allt vanligare alternativ ute på Sveriges vägar, även om det fortfarande finns flest elbilar i Stockholm och Göteborg. I de norra och södra delarna av landet är chansen att se en elbil däremot inte riktigt lika stor. Skellefteå Kraft och Kantar Sifo har med gemensamma krafter undersökt svenskarnas inställning till elbilen, och det verkar som att attityderna går i samma linje som fördelningen av antalet bilar i de olika regionerna.

Störst elbilsintresse i storstäderna

I landets storstäder är det betydligt fler som kan se sig som elbilsägare inom loppet av fem år, jämfört med boende i medelstora eller mindre städer. I storstäderna är det 62 procent som tror att de kommer ha en elbil inom fem år, medan motsvarande siffra för medelstora och mindre städer ligger på 54 respektive 48 procent.

Man kanske kan tro att resultatet skulle vara det motsatta med tanke på att själva körsättet i mindre städer, det vill säga kortare sträckor men oftare, är optimalt just för eldrivna bilar. Men så är alltså inte fallet.

Satsar på att öka laddningsmöjligheterna i landet

Det pågår allt fler initiativ som syftar till att förenkla omställningen till fossilfritt. Skellefteå Kraft och OKQ8 har till exempel påbörjat ett projekt där man ska bygga ut publika laddstationer över hela landet, och på så sätt ge fler grupper möjligheten att upptäcka elbilens miljömässiga och ekonomiska fördelar.