Elbil som laddas.Intresset för elbilar är stort, och många bilägare uppskattar att de kommer att köra en elbil senast år 2023. Foto: THINK A/Shutterstock.com

Undersökningar

Enligt bilägarnas egen uppskattning kommer varannan bil vara eldriven till år 2023. Det visar en undersökning som Kvdbil har gjort tillsammans med Kantar Sifo.

Just nu består endast 5 procent av den svenska bilflottan av elbilar. Men 45 procent av bilägarna i Kvdbils undersökning uppger att de kommer köra en eldriven bil år 2030.

– Det skulle vara en viktig milstolpe för att minska utsläppen och klara klimatmålen. Men det finns så klart osäkerheter i prognosen. Bilmarknaden styrs i hög grad av den ekonomiska utvecklingen och beslut som politikerna fattar. Saker kan snabbt förändras, säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil.

Höga priser ett hinder

Ett av de största hindren för att öka antalet elbilar är enligt Daniel Odsberg det höga priset. Detta har förstås inte underlättats av att elbilsbonusen har tagits bort samt att både inflationen och räntorna har ökat markant. Statistik från branschorganisationen Mobility Sweden visar också att försäljningen av elbilar till privatpersoner har stannat av.

Pris och ekonomi är en mycket viktig faktor när man ska välja bil, enligt Daniel Odsberg. Därför menar han att det krävs politiska åtgärder för att öka incitamenten för att köpa en elbil. Man måste inte nödvändigtvis ta tillbaka bonusen, men på något sätt måste man göra det gynnsamt ekonomiskt att skaffa en elbil.

Norra Sverige är långsammast

I undersökningen framkom skillnader beroende på var man bor. Göteborg är den storstad där flest planerar att köra elbil år 2030, nämligen 54 procent. Det är också Västsverige som ligger i topp sett till hela landet, med 49 procent. I Sydsverige är det 47 procent som väntas köra elbil år 2030, medan omställningen verkar gå långsammast i Västernorrland och Jämtland (25 %) samt Västerbotten och Norbotten (32 %).

Daniel Oldsberg säger att detta kan bero på att förutsättningarna för att köra elbil inte är lika gynnsamma i norra Sverige. Laddinfrastrukturen är fortfarande bristfällig på många platser. Många blir också avskräckta av kyla och långa avstånd.