Biltrafik i Stockholms stadskärna.Många är positiva till att begränsa biltrafiken i stadskärnor för att skapa utrymme för cyklister och kollektivtrafik. Foto: Danne_l/Shutterstock.com

Bilnyheter

Sex av tio svenskar är positivt inställda till att delvis begränsa bilar i stadskärnorna. Men föreslår man att parkeringsplatser ska försvinna är det många som protesterar. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av bilförmedlaren Kvdbil.

Enligt tankesmedjan New Weather planerar alla Sveriges 24 största städer att begränsa biltrafiken. Och som undersökningen visade finns det stöd för detta bland befolkningen. Till och med bland bilisterna är majoriteten för en mer bilfri stadskärna.

Majoriteten för att begränsa bilar i innerstaden

I undersökningen är det 62 procent som är positiva till att stänga av delar av innerstäderna för att cyklister och kollektivtrafik ska få mer utrymme. På frågan om enskilda gator ska göras bilfria är det 68 procent som svarar att det är bra. Bland bilister är siffrorna nästan exakt desamma, nämligen 61 respektive 67 procent.

Även trängselavgifter är många positiva till, även om stödet inte är lika stort som för att begränsa biltrafiken. Av deltagarna i undersökningen är det 47 procent som är för trängselavgifter, och 40 procent är emot detta.

Minska antalet parkeringsplatser är inte populärt

En övervägande majoritet av undersökningsdeltagarna var emot att ta bort parkeringsplatser. Närmare bestämt var det 75 procent som var negativt inställda till detta. Och endast 31 procent tycker att det är bra att ersätta parkeringsplatser längs gatorna med cykel- och gångbanor.

Kvinnor och yngre mer positiva överlag

Generellt är kvinnor och yngre personer mer positiva till att begränsa biltrafiken. Det är dock en relativt liten skillnad.

Skillnaderna är däremot större om man jämför de som bor i storstäderna och de som bor utanför städerna. Som exempel är det 18 procent av boende i Stockholm, Göteborg och Malmö som är positiva till förslaget att minska antalet parkeringsplatser. Men i övriga landet är det bara 11 procent som tycker att det är en bra idé.