Bilnyheter

Bilmarknaden har under kort tid förändrats. Andelen privatpersoner som väljer att leasa sina bilar, det vill säga att de i praktiken hyr bilen under en längre period, har ökat kraftigt.

Under 2017 såg privatleasingen ut att ha nått sin topp, men nya siffror visar på en fortsatt ökning i andelen privatpersoner som leasar sina bilar. Trots populariteten behöver inte leasing vara fördelaktigt för alla, exempelvis om man inte är intresserad av de senaste bilmodellerna.

Privatleasing återigen populärt

För inte allt för många år sedan var privatleasing ett relativt okänt sätt att få tillgång till en bil. Tanken på att hyra en bil under flera år var helt enkelt främmande för svenskarna. Under de senaste åren har det dock varit det självklara valet för många som intresserar sig för en ny bil.
Denna trend avtog dock något under 2017, och flera förutspådde då att marknaden för leasingbilar var mättad. Så är dock inte fallet, vilket bland annat rapporterats av Expressen. Istället ökade andelen privatleasade personbilar till 29 procent.
Den vanligaste anledningen till att privatleasa är att köparen inte kan, eller vill, betala hela priset för en ny bil. Trots att leasing kan verka fördelaktigt för många passar det inte alla bilköpare, särskilt inte de som inte behöver den senaste tekniken.

Traditionellt bilköp kan vara fördelaktigt

Eftersom att bilarna som leasas efter en viss tid måste återlämnas till leasingbolagen för att sedan säljas utgör leasingen en renodlad kostnad. För den som vill ha en ny bil och inte kan finansiera köpet genom lån eller besparingar kan leasing vara ett attraktivt alternativ.
För den som kan tänka sig att köpa en något äldre bil kan det dock vara fördelaktigt att faktiskt köpa bilen. Detta eftersom att värdeminskningen för nya bilar ofta är hög under de första åren. För den som köper en 2-3 år gammal bil kan därför affären visa sig vara betydligt mer gynnsam.

Tips! Eftersom leasingbilar vanligtvis återlämnas efter 2-3 år finns det ett överskott av vissa bilar i denna ålderskategori på marknaden.

Tack vare att leasing har blivit ett så populärt alternativ finns det även ett överflöd av bilar som bara är ett fåtal år gamla och inte har gått allt för många mil. Som bilköpare är det därför enkelt att hitta den bil du söker efter, till ett rimligt pris.