En laddstation för elbilar med gräsmatta och husfasad i bakgrunden.Elbilar blir allt vanligare i Sverige, men utbudet av snabbladdstationer växer inte alls i samma höga takt. Foto: DariaRen/Shutterstock.com

Bilnyheter

För ungefär ett år sedan presenterade regeringen en förordning som rör utbyggnaden av  snabbladdstationer för elbilar, men resultaten låter vänta på sig. Hittills har inte en enda av de laddstationer som tilldelats stöd från Trafikverket installerats, skriver SvD Näringsliv via TT.

Elbilstrenden växer sig allt starkare i Sverige och vid 2030 beräknas cirka en miljon laddbara bilar finnas ute på de svenska vägarna. Utvecklingen av laddinfrastrukturen går däremot oroväckande långsamt. För ett år sedan presenterade regeringen en satsning som innefattar ekonomiskt stöd på 50 miljoner kronor per år i tre år, där målet är att det ska finnas en snabbladdstation var tionde mil på de större vägarna i landet.

Det är Trafikverket som har hand om stödet som hittills har delats ut i två omgångar till sammanlagt 59 laddstationer. Problemet är att ingen av dessa stationer har installerats. Några av dem kommer förvisso att finnas på plats i slutet av oktober senare i år, medan andra sätts upp först i september 2022.

Långa tillståndsprocesser stoppar upp utvecklingen av laddinfrastrukturen

SvD Näringsliv/TT har pratat med Maria Attve Storm som är projektadministratör på Trafikverket. Hon berättar att det inte är Trafikverket som sätter ett datum då installationen ska vara klar, utan att det hänger på när företagen kan börja bygga. 

Enligt Björn Öster, ansvarig för snabbladdningsinfrastruktur på Vattenfall InCharge är det inte ovanligt att det tar mellan sex månader och ett år att få de tillstånd som behövs för att kunna installera en laddstation. Han menar att de långa processerna helt enkelt stoppar upp utvecklingen.

Stort behov av laddstationer i landets norra delar

Vattenfall InCharge har tilldelats stöd till cirka 20 laddstationer, och hälften av dessa beräknas vara på plats under hösten. Resten förväntas stå klara nästa år. Björn Öster menar att det såklart är väldigt positivt att de har tilldelats stöd eftersom behovet är stort i hela landet, och framför allt i landets norra delar.

–  Men det är som sagt en utmaning med ledtider för att få ihop det, säger han till SvD Näringsliv/TT.