rusningstrafik i ett mörkt stockholm cityFörtroendet för bilpolitiken är påfallande lågt bland svenskarna. Det visar en Sifo-undersökning initierad av Kvdbil. Foto: Mikael Damkier/Shutterstock.com

Bilnyheter

Enligt en undersökning initierad av bilförmedlaren Kvdbil anser varannan svensk att bilpolitiken hanteras dåligt. Bara 15 procent är nöjda med hur bilpolitiken fungerar. De största orosmolnen är dyrare bensin och högre fordonsskatt, skriver Kvdbil i ett pressmeddelande.

På uppdrag av Kvdbil har Sifo gjort en undersökning om svenskarnas syn på den rådande bilpolitiken. Den riksrepresentativa undersökningen pågick mellan den 3 och 6 september 2020 och omfattade totalt 1 033 personer mellan 18 och 79 år. Hela 55 procent uppger att de har ganska eller mycket lite förtroende för politikernas hantering av bilpolitiken, 15 procent tycker det fungerar bra och resten vet inte.

Brist på förutsägbarhet

Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil, konstaterar att kritiken mot bilpolitiken är påtaglig. Han tror att bristen på det kontinuerliga och förutsägbara kan vara en av de största orsakerna bakom siffrorna.

– Ett bra exempel är bonus malus-systemet. Den 1 april höjs fordonsskatten på nya bilar för tredje gången sedan införandet 2018. Det är åtminstone en gång för mycket, säger han i ett pressmeddelande.

Lägst förtroende bland bilägarna

Det kommer väl kanske inte som en överraskning att det är de som äger eller på något sätt har tillgång till en bil som har lägst förtroende för bilpolitiken. I den målgruppen ger 59 procent tummen ner, men förtroendet är även lågt bland dem som saknar tillgång till bil – här uppger 40 procent att de har ganska eller mycket litet förtroende för bilpolitiken.

Daniel Odsberg tror att det finns många som vill och behöver ha en bil, men väljer att avstå på grund av missnöje med hur bilpolitiken ser ut. Han menar att ett komplext regelverk, för dyr bensin och svårigheter med att hitta parkering eller laddningsställen kan vara några av förklaringarna.

Nästan 50 procent är oroliga för nya reformer

Undersökningen visar även att 49 procent av bilägarna, det vill säga nästan varannan, oroar sig för nya reformer. Och de största källorna till oro är högre drivmedels- och fordonsskatt med 80 respektive 77 procent.

Enligt Daniel Odsberg är det inte konstigt att det är effekterna på ekonomin som väcker störst osäkerhet och oro. Förvisso är det många som saknar ett riktigt bra alternativ till bilen, men precis som Odsberg påpekar måste det ju samtidigt vara ekonomiskt hållbart.