Bilnycklar ligger på motorhuv.Försäljningen av begagnade bilar minskade rejält under 2021. Framför allt under det fjärde kvartalet noterade man rekordlåga siffror. Foto: Aleksey Korchemkin/Shutterstock.com

Undersökningar

Under 2021 minskade försäljningen av begagnade bilar rejält, efter ett riktigt svagt fjärde kvartal. Det var det fossildrivna segmentet som drog ner siffrorna, medan försäljningen av laddbart fortsatte att öka. Det visar en ny rapport från bilförmedlaren Kvdbil.

Under det fjärde kvartalet 2021 gick försäljningen av andrahandsbilar ner rätt rejält. Ser man till den sammanlagda försäljningen inom bilhandeln, privatmarknaden och företagsmarknaden såldes 295 674 bilar, vilket är 38 742 affärer färre än året dessförinnan. Det är den lägsta siffran som noterats under ett kvartal sedan man började med mätningarna 2014.

Nedgången under det fjärde kvartalet drog ner försäljningen för helåret 2021 som landade på -1,1 procent.

Ett historiskt försäljningstapp

Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil, konstaterar att detta är ett historiskt försäljningstapp, men menar att det finns flera förklaringar bakom de dalande siffrorna. Han nämner till exempel bonus malus intåg och hur det nya skattesystemet har påverkat bilbytarvanorna, komponentbristen och så klart även andrahandspriserna, som han menar just nu är ”all time high”.

Störst nedgång i Jämtland

Man har noterat en nedgång i samtliga svenska län. Den största försäljningsminskningen stod Jämtland för med minus 17,5 procent, följt av Blekinge med 15,6 procent och Stockholm som backade med 13,6 procent.

Försäljningen av laddbart fortsätter öka

Under det fjärde kvartalet 2021 var det totalt 263 758 bensin- och dieselbilar som fick nya ägare, vilket är en nedgång på 14,2 procent jämfört med samma period 2020. Men när det gäller laddbara bilar är uppgången desto kraftigare.

Ökningen ligger på hela 85,1 procent, och den största ökningen står elbilar för, med hela 162,7 procent. Enligt Daniel Odsberg började nyförsäljningen stiga uppåt för ett par år sedan, och det är dessa bilar som nu syns på andrahandsmarknaden. Han menar att trenden kommer fortsätta i uppåtgående riktning i takt med att utbudet breddas och priserna på nybilsmarknaden sjunker.