bilförare diskuterar framför två krockade bilarAntalet trafikolyckor som lett till dödsfall är hittills i år lägre än det har varit på flera år. Foto: Monkey Business Images/Shutterstock.com

Bilnyheter

Under det första halvåret 2019 var det färre som omkom i trafiken än förra året. Särskilt under juni har antalet dödsolyckor på vägarna blivit betydligt färre än något tidigare år, skriver Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

Transportstyrelsen har samlat in uppgifter om antalet skador och dödsfall i trafiken från januari fram till den 15 juli i år. Resultatet visar att olyckstalet har sjunkit jämfört med samma period förra året.
De preliminära siffrorna visar att 8 227 personer skadades i trafiken under perioden. Antalet som omkom i trafiken var 111 personer, vilket är 20 personer färre än första halvåret 2018.

Sex procent färre dödsfall i trafiken än medeltalet

Året 2019 började mörkt med 30 omkomna trafikanter i januari månad. Men därefter har antalet minskat, för att den senaste månaden ha blivit ovanligt lågt.
Medelantalet omkomna i vägtrafiken under perioden januari–juni är 119 personer, beräknat efter de senaste fem årens siffror. Jämfört med detta medelantal är årets siffra sex procent lägre.
Av dem som har omkommit i trafiken hittills i år färdades de flesta i personbil, buss eller lastbil. Singelolyckor var en vanligare orsak till dödsfall än mötesolyckor. 34 av fallen gällde personer som var från 65 år och uppåt, medan fem personer var under 20 år gamla.

I juni var antalet dödsolyckor lägre än något tidigare år

I juni specifikt har det varit extra få olyckor som har lett till dödsfall, enbart 16 stycken. Detta är den lägsta siffran som har uppmätts för juni månad i modern tid, enligt Khabat Amin som är statistiker för väg- och järnväg på Transportstyrelsen.
– Den största minskningen är bland motorcyklister och personbilister jämfört med juni 2018, säger Khabat Amin i Transportstyrelsens pressmeddelande.
Av dem som omkom under juni var nio personer oskyddade trafikanter, det vill säga cyklister, fotgängare och förare av motorcykel eller moped. Sju av de omkomna färdades i personbil.