Fronten på en svart volvo med tillverkarnamnet på nummerplåten.Rekordförsäljning för Volvo under det första halvåret 2021. Tillverkaren står starka trots halvledarbristen, men om läget är fortsatt tufft framöver riskerar tillväxten för årets andra halva att utebli. Foto: North Monaco/Shutterstock.com

Bilnyheter

Under årets sex första månader har Volvo Cars sålt bilar på nya rekordnivåer, där elbilar nu utgör hela 25 procent av den totala försäljningen. Men precis som andra företag i bilbranschen utmanas Volvo av bristen på halvledare, och om läget inte förbättras väntas tillväxten för det andra halvåret att utebli. Det rapporterar Ny Teknik.

Hela 775 000 Volvobilar har sålts under de senaste tolv månaderna, och ser man till försäljningen under det första halvåret 2021 har företaget slagit nya rekord. Men samtidigt som både omsättning och vinsten ökar så finns det vissa utmaningar som oroar. Det största hindret är bristen på halvledare som har påverkat hela bilbranschen.

En ledande position när bilindustrin ställs om

Volvo Cars vd Håkan Samuelsson skriver dock i ett pressmeddelande att företaget har fortsatt att växa trots halvledarbristen, men att man även lyckats få en ledande position i den omställning som just nu pågår i bilindustrin.

Av Volvos globala försäljning utgör elbilsförsäljningen, som inkluderar både helelektriskt och plug-in hybrider, nu så mycket som 25 procent, vilket enligt biltillverkaren är den högsta andelen bland de traditionella tillverkarna på marknaden.

Ingen tillväxt för det andra halvåret om halvledarbristen fortlöper

Mot bakgrund av de fina försäljningssiffrorna för det första halvåret 2021 håller Volvo fast vid sin prognos för helåret. Men om tillgången på halvledare är fortsatt dålig framöver, väntar man däremot varken försäljnings- eller omsättningstillväxt för det andra halvåret jämfört med samma period i fjol. Detta trots en stark kundefterfrågan.

Volvos bilar kan få ny design och nya namn i framtiden

Enligt Ny Teknik finns det uppgifter som tyder på att Volvos bilar kan få ny design i framtiden. Håkan Samuelsson ska till exempel ha sagt att man kommer satsa på att ta fram mer aerodynamiska modeller som således är mer energisnåla.

Men det är inte allt. Enligt vd:n diskuterar man även nya sätt att namnge sina bilar, och själv tycker han att det är dags att lämna de ”ingenjörlika namnen och i stället döpa bilarna som man döper ett nyfött barn”.