vägnät sett från ovan med flera påfarter och avfarterOm Sverige ska nå klimatmålen till 2030 krävs en rejäl satsning på biobränsle och elektrifiering. Foto: Aerial-motion/Shutterstock.com

Regleringar

Om Sverige ska klara miljökraven till 2030 behöver man ta till kraftigare åtgärder. Priset på bensin och diesel skulle till exempel behöva höjas till 50 kronor per liter för att biltrafiken ska minska så pass mycket att man klarar klimatmålen, skriver SvD Näringsliv.

För att Sverige ska klara miljömålet att sänka utsläppen med 70 procent till 2030 behöver man ta till drastiska åtgärder. För att lyckas vill Trafikverket ha en omfattande satsning på användandet av biobränsle och elektrifiering i den nya planen för hur vägar och järnvägar ska skötas under perioden 2022 till 2033.

Utbyggnad och utveckling av vägnätet

Infrastrukturen när det gäller elektrifieringen behövs utvecklas. För att personbilar och lastbilar ska kunna ladda sina batterier krävs det till exempel att man bygger ut vägnätet och drar fram el till vägarna.

Lena Erixon generaldirektör på Trafikverket säger att man behöver hitta lösningar som täcker hela landet för och inte göra det till en nackdel för landsbygden.

Öka användandet av biodrivmedel

Att dra fram el och bygga laddstationer i hela landet kommer att ta tid och enligt Trafikverket kommer inte den elektrifieringen att få så stor effekt till 2030. Trafikverket vill därför öka användandet av biodrivmedel. Vanliga bilar skulle då kunna köra mer på bränsle som kommer från skog och åker och minska det fossila användandet.

Enligt Lena Erixon behöver det ske en kraftig ökning av biodrivmedel till 2030 för att vi ska klara miljömålen. Annars måste priserna på fossilt bränsle höjas rejält. Om användningen av biodrivmedel till 2030 inte ökar utan ligger kvar på samma nivå som i dag kommer man att behöva ta till drastiska åtgärder och höja priset på bensin och diesel till 50 kronor per liter för att minska biltrafiken.

Enligt Lena Erixon kommer en höjning av bränslepriserna att få flera negativa effekter speciellt för landsbygden. Dessutom är det inte realistiskt med ett bränslepris på 50 kronor per liter.

Underhåll av befintliga vägar prioriteras

Förutom att det krävs väldigt mycket för att klara klimatmålen brottas Trafikverket med andra svårigheter som att klara att bygga och underhålla vägar och järnvägar i den takt det behövs för att få till en fungerande infrastruktur.

I dag prioriteras underhåll mycket mer än tidigare då man vill att de befintliga vägarna och järnvägarna ska fungera på bästa möjliga sätt och enligt Lena Erixon finns det heller inte en enda krona över till nya investeringar.