Mörka avgaser som kommer ur avgasröret på en bil.Från och med 1 januari 2021 höjs malusskatten rejält för att kunna nå klimatmålen till 2030. Även de bilar som tidigare ansågs vara miljövänliga drabbas av den nya skatten när riktlinjerna skärps. Foto: Toa55/Shutterstock.com

Privatekonomi Regleringar

För att nå klimatmålen till 2030 kommer malusskatten att höjas rejält även för de bilar som tidigare betraktats som miljövänliga. Samtidigt höjs bonusen för de mest miljövänliga bilarna, skriver Dagens Nyheter.

Under nästa år kommer bonus malus-skatten att både höjas och sänkas. För renodlade bilar kommer bonusen att höjas med 10 000 kronor från tidigare 60 000 kronor till 70 000 kronor. Laddhybrider kommer dock att få en något lägre bonus.

Sänkt bonus på vissa laddhybrider och höjd malus

När det gäller bonusen kommer den att sänkas med flera tusen kronor för olika laddhybrider. De nya reglerna för till exempel laddhybriden Volkswagen Passat GTE innebär en sänkning med 10 800 kronor. Bonusen kommer att sänkas från 37 800 kronor till 27 000 kronor.

Den nya malusskatten på nya bilar innebär att fordonsskatten höjs de första tre åren efter registrering. Malusskatten på en Volvo XC60 med en fyrcylindrig tvålitersdiesel höjs från 9 567 kronor till 12 177 kronor per år. Det innebär en höjning med 2 610 kronor per år de tre första åren. Det betyder att Volvoägaren måste betala 3 631 kronor i fordonsskatt under de tre första åren.

Gränsen för malus sänks från 95 till 90 gram

De nya riktlinjerna innebär även att gränsen för malusskatten sänks från 95 gram till 90 gram när det gäller koldioxidutsläppen. Det betyder att även de bilar som är relativt snåla drabbas av malusskatten.

Med de nya riktlinjerna räknas till exempel inte längre Toyota Corolla som har en 1,8-liters bensinmotor och hybridsystem till en snål bil även om den bara drar 0,5 liter bensin per mil vid blandad körning.

För några år sedan hade Toyotan räknats som en snål bil men med de nya riktlinjerna påverkas även den av malusskatten. Det betyder att skatten för en Toyota Corolla med en 1,8-liters bensinmotor kommer att kosta 2 714 kronor per år vilket ger en kostnad på 8 142 kronor under tre år.

Dieselmotorer drabbas mest

Hur det kommer att påverka hushållen är högst individuellt, men enligt Dagens Nyheters gissningar kommer det finnas ett visst köpmotstånd när bilen drar mer än 0,55 liter bensin per mil eller om malusskatten kostar mer än 4 000 kronor per år.

Skatten kommer bli väldigt påtaglig för de som vill ha en fyrhjulsdriven mellanklassbil speciellt om bilen drivs av en dieselmotor.