En Volvo körandes på landsvägFörsäljningen av bilar har minskat kraftigt under coronapandemin. Foto: North Monaco/Shutterstock.

Bilnyheter Ekonomi

Försäljningen av bilar fick ett litet uppsving under juli. Men bilhandlarna är fortfarande oroliga för en generellt lägre efterfrågan på bilar till följd av coronapandemin, rapporterar Svenska Dagbladet.

I juli registrerades 22 718 nya personbilar i Sverige enligt Bil Sweden, som är branschorganisation för bland annat tillverkare av personbilar. Jämfört med samma månad år 2019 är det en minskning av antalet nyregistreringar med fyra procent.

Siffrorna vittnar om en mindre återhämtning av försäljningen av nya bilar jämfört med de senaste månaderna då försäljningen varit betydligt lägre. Men betydelsen av siffrorna ska inte överdrivas, menar Bil Swedens vd Mattias Bergman.

– En liten återhämtning som kom tidigare än vi hade trott. Men det är viktigt att förstå att det inte baseras på att krisen är över utan att det just nu har producerats rätt mycket fordon där man har kunnat leverera på gamla ordrar, säger Mattias Bergman till Svenska Dagbladet.

Kraftigt minskad försäljning under år 2020

Sett till hela år 2020 har antalet nyregistrerade personbilar i Sverige minskat med 22,5 procent jämfört med år 2019. Den sämsta månaden hittills i år var i april då försäljningen minskade med 50 procent jämfört med samma månad i fjol.

Samtidigt kan branschen se ett ökat intresse för miljövänliga modeller i form av laddhybrider och elbilar. Vad gäller dessa modeller är efterfrågan så pass stor att leveranstiderna på dessa modeller är längre än för andra bilar.

Statligt stimulanspaket kan bli aktuellt för att stötta branschen

För att råda bot på de kraftigt minskade försäljningssiffrorna kan det bli aktuellt för staten att kliva in och stötta fordonsbranschen med hjälp av stödpaket. Enligt Mattias Bergman för branschorganisationen i nuläget en dialog med företrädare för regeringen om just detta.

Ett framtida stödpaket kan innehålla stöd för forskning och utveckling i syfte att minska framtida utsläpp från bilar. Stödpaketet föreslås också innehålla en premie för konsumenter som ersätter sin befintliga personbil med en ny mer miljövänlig modell.