Bilmekaniker som byter kamremmen på en bil.Fel på kamdrivningen är ett av de vanligaste problemen när det gäller motormaskinskador. Foto: EremeevStas/Shutterstock.com

Bilnyheter

Det är stor skillnad i hållbarhet mellan olika bilmärken. Statistik från Länsförsäkringar visar att asiatiska tillverkare är bäst medan bilar från europeiska biltillverkare har mest problem, skriver Dagens Nyheter.

I Länsförsäkringars senaste undersökning framgår det att flera av de europeiska biltillverkarna hamnar i botten när det gäller maskinskador. Försäkringsbolaget har listat vilka bilmärken som är bäst respektive sämst och det visar sig att flera av de asiatiska tillverkarna toppar listan och har minst problem med maskinskador.
De maskinskador som är vanligast rör oftast delarna i motorn. I topp när det gäller motormaskinskador ligger avgasreningsfel och fel på kamdrivningen. Den här typen av fel står för nästan hälften av alla maskinskador.

Finns många olika faktorer som påverkar skadeutfallet

Seat är ett av de bilmärken som har flest antal motorskador jämfört med andra bilmärken. Något som Seat själva hävdar är fel. De kan enligt Seats informationschef, Susanne Karlsson, inte se att Seat är mer drabbade av motorskador än andra bilmärken.
Enligt Susanne Karlsson är det flera olika okända faktorer som påverkar skadeutfallet, speciellt när det gäller bilmärken med ganska små volymer. Det kan bero på hur mycket man kör, vart i landet man bor, hur gammal bilen är och hur man sköter service med mera.
Länsförsäkringar är dock säkra på sina resultat i undersökningen men precis som Susanne Karlsson på Seat säger finns det flera olika faktorer som påverkar skadeutfallet.

Seat hade flest motorskador per 100 bilar

Länsförsäkringars undersökning baseras på de skador som anmäldes under 2018 och bilar som är mellan två till åtta år gamla. Dataunderlaget under den tidsperioden uppgår till över 4 000 bilar. Enligt granskningen som Länsförsäkringar gjorde under 2017 var utfallet detsamma. Seat hade flest motorskador per 100 bilar.

Volkswagen har problem med vattenpumpen och Porsche med växellådorna

När det gäller skador på vattenpumpen sticker Volkswagen ut då bilmärket står för nästan två tredjedelar av alla vattenpumpsskador.
Vidare kan Länsförsäkringars statistik visa att premiumbilar skulle vara mer hållbara än andra, det är snarare tvärtom. Porsche, Jeep och Land Rover toppar statistiken när det gäller skador på motorns turboaggregat och växellådan.
När det gäller fel på växellådan toppar Porsche statistiken. Växellådan står för en tredjedel av alla maskinskador hos Porsche. Detta är oftast väldigt dyra reparationer och att byta en automatlåda kostar cirka 53 000 kronor i genomsnitt.
Bilarna med minst anmälda motorskador per 100 fordon per år är Honda, Toyota, Lexus och Kia.