bil som laddas vid en laddstolpe2 200 fordon kommer beviljas klimatbonus. Foto: guteksk7/Shutterstock.com

Privatekonomi

Nu kommer Transportstyrelsen börja betala ut klimatbonusarna för de som köpte sin bil efter 30 juni 2018.

Transportstyrelsen kommer att betala ut de första klimatbonusarna till fordonsägarna som köpte sin bil efter 30 juni 2018 när det nya systemet trädde i kraft. Utbetalningen av klimatbonusen sker sex månader efter det att du köpt och ställt på din bil.

74 miljoner kronor kommer betalas ut i januari

Enligt Transportstyrelsens prognos kommer totalt 2 200 fordon beviljas klimatbonus under januari månad till en summa av 74 miljoner kronor
2 200 fordon kommer att beviljas klimatbonus i januari månad enligt Transportstyrelsens prognos. Transportstyrelsen kommer att betala ut 74 miljoner kronor i bara januari.
Enligt Jonny Geidne, utredare på Transportstyrelsen, kan myndigheten se att många valde att köpa och ställa på sitt fordon i samband med att det nya systemet med klimatbonus trädde i kraft den 1 juli 2018. Detta har gjort att man just nu har väldigt många utbetalningar. Cirka 1 300 fordonsägare kommer att få sin klimatbonus utbetald inom de närmaste dagarna. Ytterligare 900 kommer få sin bonus utbetald i januari.

Vem är har rätt till klimatbonus?

Den som köper och ställer på en klimatbonusbil efter 30 juni har rätt att få klimatbonus. Nuvarande klimatbonusen gäller till och med 2021. En klimatbonusbil ska uppfylla utsläppskraven Euro 5 eller Euro 6 och släppa ut max 60 gram koldioxid per kilometer.
Vidare ska fordonet vara en personbil klass 1 eller 2 (bil som väger mer än 3,5 ton exempelvis husbil), lätt lastbil eller lätt buss. Fordonet får inte ha varit påställt tidigare och vid utbetalningstillfället får inte fordonet avregistrerats eller bytt ägare.
Transportstyrelsens totala budget för klimatbonus är 1,24 miljarder kronor under 2019. Den högsta möjliga klimatbonusen är 60 000 kronor och betalas ut till fordonsägare med rena elbilar eller vätgasbilar som har noll utsläpp.
Enligt Geidne kan Transportstyrelsen tidigt se hur många bilar som kommer att ställas på och som är berättigade klimatbonus tack vare deras prognoser. Utbetalningarna för klimatbonusbilar kommer de att redovisa fortlöpande på Transportstyrelsens webbplats.