Elbil som laddas i förgrunden och bilar på rad i bakgrunden.Enligt bilförmedlaren Kvdbil fortsätter priserna på begagnade elbilar att sjunka. Foto: Smile Fight/Shutterstock.com

Bilnyheter

Enligt auktionsdata från bilförmedlaren Kvdbil fortsätter elbilspriserna på andrahandsmarknaden att sjunka medan priserna på begagnade bensinbilar har gått upp till rekordnivåer under pandemin. Men teknikutvecklingen går snabbt. Enligt Kvdbils försäljningschef Daniel Odsberg kommer vi tids nog få se en helt annan prisutveckling när det gäller begagnade elbilar.

Utbudet av elbilar må ha ökat på andrahandsmarknaden, men i jämförelse med bensindrivet är volymerna fortfarande låga. Det har därför varit svårt att göra någon exakt bedömning av prisutvecklingen. Men enligt auktionsdata från bilförmedlaren ser det ändå ut som att begagnade elbilar har blivit billigare. Och den nedåtgående trenden har inte bara med pandemin att göra.

– Även när vi blickar längre tillbaka har elbilarna utvecklats svagare. Priserna är ungefär på samma nivå i dag som när bonus malus infördes 2018, säger Kvdbils försäljningschef Daniel Odsberg i ett pressmeddelande.

Många faktorer bakom prisfallet på begagnade elbilar

Enligt Daniel Odsberg är det inte bara en faktor som ligger bakom de dalande elbilspriserna på andrahandsmarknaden, utan flera. Men han menar att det framför allt har att göra med den otroligt snabba tekniska utvecklingen för eldrivna fordon.

Man har sett att intresset för nya elbilar fortfarande är större än för begagnade diton eftersom många är ute efter att ha det absolut senaste i teknikväg. Men i takt med att tekniken mognar tror Daniel Odsberg att vi kommer få se andra priser på andrahandsmarknaden.

Fortfarande dyrare att köpa en begagnad elbil

Priserna på fossildrivet må ha ökat kraftigt, men det är fortfarande dyrare att köpa en begagnad bil som drivs av el. Daniel Odsberg påpekar att elbilar fortfarande är relativt dyra överlag och har ett högre andrahandsvärde än fossildrivna bilar. Han tror att det kan ha en negativ effekt på prisutvecklingen eftersom det inte är lika många som kan konkurrera om utbudet.

Det tror han dock kan komma att ändras eftersom det på senare tid har lanserats många nya elbilar med mer tillgängliga priser. Och när det är dags för dessa att nå andrahandsmarknaden kommer fler helt enkelt ha möjlighet att slå till.