bilar redo för försäljning står på radMarknaden för begagnade bilar var hetare än någonsin under 2020, och priserna ökade med totalt 12,8 procent. Foto: lumen-digital/Shutterstock.com

Bilnyheter

Priserna på begagnade bilar ökade markant under våren och sommaren 2020, och fortsatte i ännu högre takt att stiga under hela hösten och vintern. Sett till helåret 2020 steg priserna, enligt data från bilförmedlaren Kvdbil, med 12,8 procent. Pandemins effekter sägs vara en av orsakerna bakom ökningen.

Enligt auktionsdata från bilförmedlaren Kvdbil har marknaden för begagnade bilar nästan aldrig varit så het som under 2020. Mellan januari och juni steg priserna med 3,4 procent, och mellan juli och december med hela 9,1 procent. Enligt Kvdbils försäljningschef Daniel Odsberg räknade man med att den starka uppgången skulle mattas av något när nybilsförsäljningen startade, men så har det alltså inte blivit.

Pandemin har förändrat våra bilbehov

Förutom svag nybilsförsäljning, sägs även coronapandemins effekter på samhället vara en orsak bakom de nya rekordsiffrorna på andrahandsmarknaden. Enligt Daniel Odsberg är detta en trend som kommer fortsätta även under 2021, även om trycket kanske sjunker något.

– När restriktionerna lättas och fler börjar åka kollektivt kan eventuellt köptrycket minska. Samtidigt tror jag många redan vant sig med att ha bil och fått helt andra behov än tidigare, säger han i ett pressmeddelande.

Skärpt bonus malus kan ge ytterligare prisökningar

Daniel Odsberg menar att det även finns andra tänkbara orsaker till stigande priser framöver. Han nämner bland annat skärpningen av bonus malus som börjar gälla från den 1 april 2021, slopad förmånsrabatt för miljöbilar och viss återhämtning när det gäller export.

Svenskarna spådde stigande priser

I september 2020 gjorde Sifo på uppdrag av Kvdbil en undersökning om svenskarnas syn på prisutvecklingen (under de följande 12 månaderna) när det gäller begagnade bilar. Dubbelt så många trodde på ökande priser, och den vanligaste förklaringen var ett större intresse för egen bil på grund av pandemin.