Kvinna sitter i bil och kisar mot rutan.Synbesiktningen 2021 visar att över 670 000 bilförare i Sverige kör med det som Trafikverket klassar som olaglig syn. Majoriteten tycker sig samtidigt ha en tillräckligt bra syn för att kunna köra bil. Foto: RossHelen/Shutterstock.com

Undersökningar

Nya siffror från Synbesiktningen, ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen, visar att drygt 670 000 bilförare i Sverige kör med det Transportstyrelsen anser vara olaglig synskärpa. Enligt undersökningen vill 9 av 10 bilförare att en lag för synkontroll vid körkortsförnyelse ska införas, men detta verkar inte få gehör hos politikerna. Det skriver Bilprovningen i ett pressmeddelande.

Sveriges största syntest av bilförare kallas Synbesiktningen och är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Årets test genomfördes mellan den 5 och 31 oktober, där 1 666 bilister fick svara på attitydfrågor rörande syn och bilkörning. 1 059 bilister gjorde även ett syntest.

Undersökningen visar att över 670 000 bilförare (antalet är baserat på Trafikverkets siffror från 2020), vilket motsvarar 10 procent, kör med det som enligt Trafikverket klassar som olaglig synskärpa. Med det menas att synen blir oskarp efter en meters avstånd, alltså precis efter bilrutan. 97 procent tycker sig samtidigt ha en tillräckligt god syn för att köra bil.

Ökad trafiksäkerhet genom obligatoriska syntester

Enligt Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik, bekräftar Synbesiktningen 2021 ännu en gång det faktum att det är svårt att själv upptäcka synförsämringar. De kommer ju ofta gradvis med åldern.

– Över 670 000 förare kör med olaglig syn, samtidigt som nästan alla anser sig se tillräckligt bra för att köra säkert i trafiken. Att införa obligatoriska syntester i samband med körkortsförnyelsen skulle öka trafiksäkerheten i Sverige, säger Rebecka Rane i pressmeddelandet.

En majoritet vill införa lag på regelbundna synkontroller vid körkortsförnyelse

Under de år som Synbesiktningen genomförts har upp mot 30 000 bilister svarat på hur de ser på syn och bilkörning, och varje år uppger 9 av 10 att de önskar att en lag för synkontroller vid förnyelse av körkort införs. Det har många andra länder inom EU redan gjort. Förslaget verkar dock inte ha fått någon större uppmärksamhet bland Sveriges politiker.

Cecilia Blom, kommunikationschef på Bilprovningen, menar att trafiksäkerheten är beroende av att både bilarna och dess förare är säkra, och att regelbundna synkontroller därför borde vara lika självklart som regelbundna bilbesiktningar.