Privatekonomi

En ny typ av studielån ska ges till arbetslösa som tar B-körkort. Det har Transportstyrelsen gått ut med. Lånet kommer att täcka genomsnittskostnaden för ett svenskt körkort.

Regeringen har beslutat om ett nytt lån, som ska underlätta för arbetssökande på marknaden. Det ska ske genom att bevilja studielån för dem som ämnar ta B-körkort i syfte att förbättra sina chanser till anställning.
Lånet kommer att administreras av Centrala Studiestödsnämnden.

Nytt studiestöd till körkort

Transportstyrelsen har gått ut med att en ny typ av studiestöd kommer att beviljas blivande förare. Från och med den första september kommer somliga att beviljas lån på 15 000 kronor för att underlätta körkortstagandet.
Lånet kommer bara kunna betalas ut en gång, och betalas ut i omgångar av 5 000 kronor när låntagare begär ut dem.
Studiestödet kommer att betalas ut för att hjälpa arbetslösa till arbete. Det kommer därmed inte att delas ut till dem som redan är sysselsatta men som råkar sakna körkort.

 

Enbart arbetssökande berättigas lån

För att vara berättigad att söka lånet måste en vara arbetslös. Detta måste, oavsett ålder, vara anmält hos Arbetsförmedlingen.
De sökande måste utöver det ha tagit del av något av Arbetsförmedlingens jobbgarantier eller etableringsprogram. Sökande under 25 måste ha varit det de senaste tre månaderna, och sökande över 25 måste ha varit det de senaste sex månaderna.
Många arbetsgivare ser B-körkort som en merit, och i många ingångsyrken är det ett måste. Genom studiestödet hoppas myndigheten att fler ska ha möjlighet på fler arbeten.

Lånet motsvarar genomsnittskostnaden

En undersökning från SVT visar att ett genomsnittligt körkort kostar 15 000 kronor. Många har dock högre kostnader, och kostnader utöver lånet kommer inte att kompenseras
I nuläget är Sverige ett av Europas dyraste länder att ta körkort i. Motsvarade betalar en svensk förare det dubbla mot vad det hade kostat i Storbritannien eller Irland. Enbart Norge och Danmark är dyrare.