Grön bil framför grönt fält och blå himmel med moln.Färre nya bilar registrerades år 2022 jämfört med föregående år. Däremot fortsätter andelen elbilar att öka. Foto: Scharfsinn/Shutterstock.com

Bilnyheter

Svenskarna köpte färre nya bilar under 2022, enligt branschorganisationen Mobility Sweden. I år tror man att ungefär lika många nya bilar kommer registreras som förra året. Däremot ökar andelen elbilar, skriver SvD Näringsliv.

Fordonsbranschen har påverkats mycket av pandemin, kriget i Ukraina och det osäkra ekonomiska läget. Produktions- och transportkostnaderna har ökat. Dessutom har man haft brist på flera nödvändiga komponenter som behövs för att göra bilarna. Det här förväntas fortsätta även i år.

Färre nya personbilar har registrerats

Förra året var det totalt 288 003 nya personbilar som registrerades. Jämfört med året innan är det en minskning med drygt fyra procent. Enligt Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden, är det den lägsta nivån sedan 2013.

Av de bilar som faktiskt registreras är det dock allt fler elbilar. År 2022 var det 33 procent av alla nyregistreringar som var elbilar. Motsvarande siffra under 2021 var 19 procent.

Man har också sett en förändring i vilka det är som köper elbilar. Före 2021 var det framför allt företag som köpte eldrivna företagsbilar och tjänstebilar, säger Sofia Linder. Men 2022 köpte privatpersoner 57 procent av alla elbilar, vilket är en ökning jämfört med 51 procent året innan.

Så ser prognosen ut för 2023

Mobility Swedens prognos för kommande år är att 290 000 nya bilar kommer registreras, alltså en ökning jämfört med i år. Man tror att 65 procent kommer vara laddbara: 40 procent rena elbilar och 25 procent laddhybrider.

Prognosen är dock mycket osäker på grund av världsläget. Sofia Linder konstaterar dock att orderböckerna är väl fyllda och det finns vissa lättnader i leveranskedjorna.

Dock tror man att det inte längre kommer vara lika stor ökning av laddbara bilar. Detta på grund av att klimatbonusen för elbilar avskaffades i november.