Jämför billån

Se vilka långivare som ger dig lägst ränta och finansiera ditt bilköp så billigt som möjligt

-
+
Lånebelopp Löptid Utbetalning Uppl.avg. Eff. ränta
5 000 - 600 000 kr Lånebelopp 1-20 år Löptid 1-5 bankdagar Utbetalning 0-495 kr Uppl.avg. 2,99-33,83% Eff. ränta
5 000 - 600 000 kr Lånebelopp 1-15 år Löptid 1–5 bankdagar Utbetalning 0-495 kr Uppl.avg. 2,95-29,95% Eff. ränta
5 000 - 600 000 kr Lånebelopp 1-15 år Löptid 1-5 bankdagar Utbetalning 0-495 kr Uppl.avg. 2,99-34,36% Eff. ränta
5 000 - 600 000 kr Lånebelopp 1-15 år Löptid 1-3 bankdagar Utbetalning 0-495 kr Uppl.avg. 2,95-29,90% Eff. ränta
5 000 - 600 000 kr Lånebelopp 1-15 år Löptid 1-5 bankdagar Utbetalning 0-495 kr Uppl.avg. 2,94-30,00% Eff. ränta

Exempel

Tar du ett billån på 100 000 kr med en nominell ränta på 5,64 % och 0 kr i uppläggningsavgift och avi-avgift så blir den effektiva räntan 5,79 %. Det sammanlagda beloppet att återbetala bli 127 764 kr.

Så hittar du det bästa billånet för dig

Ett billån är som namnet antyder ett lån som används till att köpa en bil. Lånet kan ha olika utformning, exempelvis kan bilen stå som säkerhet för lånet. Lånet kan även vara helt utan säkerhet, och tar då närmast formen av ett vanligt privatlån.

Det som är intressant för dig som letar efter rätt billån är främst räntan. Även villkor som säkerhet för lånet, återbetalningstid och långivarens krav på dig i övrigt är viktigt att ta hänsyn till.

Räntan avgör kostnaden för ditt lån

Även om de flesta förstår innebörden av ränta förstår få den påverkan det har på kostnaden för ett lån. När du planerar att låna till en något dyrare bil kan små procentuella skillnader i slutändan göra bilen tiotusentals kronor dyrare.

Med det sagt är räntan det som bör bestämma vilka långivare du börjar kolla närmare på. Genom en enkel jämförelse i tabellen ovan kan du se ungefär vilka räntor som olika långivare erbjuder. Eftersom att räntesättning är individuell kan man på förhand inte säga vilken ränta du får, men du kan se vilket ränteintervall långivaren erbjuder.

Efter att du hittat några konkurrenskraftiga långivare kan du börja sortera på andra variabler.

Billån med säkerhet ger oftast bättre villkor

Ett billån med säkerhet innebär att långivaren får ta din bil i besittning om du misslyckas att betala av lånet. Eftersom att långivning i stor utsträckning handlar om en avvägning mellan risk och avkastning har lån med säkerhet oftast bättre villkor. Eftersom banken har rätt att ta din bil om du missköter betalningarna får du i gengäld en lägre ränta.

Ett lån utan säkerhet har dock en uppenbar fördel: Du förlorar inte din bil lika lätt. För den som är tvungen att ha en bil i sitt arbete kan det vara viktigt för att kunna hantera en eventuell ekonomisk kris. Avvägandet mellan ett dyrare lån, och risken att förlora sin bil, är därmed högst beroende på just din situation.

Återbetalningstiden avgör lånets flexibilitet

Återbetalningstiden anger den tidsram inom vilken billånet ska vara återbetalt. För den som kan är det ofta fördelaktigt att betala tillbaka lånet inom så kort tid som möjligt, för att minska räntekostnaderna.

För den som inte kan, eller vill, ha en hög månadskostnad kan det dock vara nödvändigt med en längre löptid på lånet. Många långivare erbjuder även möjligheten att göra ytterligare betalningar utan extra kostnad. Att välja rätt återbetalningstid är till stor hjälp för att undvika ekonomiska problem.

Känner du dig osäker på vilken återbetalningstid du bör ha kan du tänka på att månadskostnaden för lånet måste motsvara en utgift som du har råd med. Sedan bör du även reflektera kring hur länge du kommer att ha kvar bilen. Lånar du över en längre period kan det uppstå extra kostnader i samband med att du byter bil.