På Billånen.se används cookies för att optimera webbplatsen så att den blir så användarvänlig som möjlig. Genom att dessa cookies används kan informationen som visas på Billånen.se vara relevant utifrån besökarens behov. För oss underlättar användandet av cookies utvecklingen av sidan. Detta genom att vi kan samla in statistik som kan göra att sidan utvecklas på bästa sätt.
I det fall du inte vill använda cookies går detta att stänga av i din webbläsare. Grundinställningen i webbläsare brukar vara att cookies används och om du har dessa inställningar innebär det också att du ger oss tillåtelse att använda cookies på Billånen.se

Så fungerar cookies

En cookie är en mycket liten fil (textbaserad) som sänds till webbläsaren från den webbplats man besöker. Webbläsaren lagrar sedan denna fil och använder sig av informationen exempelvis om man återkommer till Billånen.se eller en annan webbplats.
Den information som en cookie innehåller kan exempelvis bestå av de inställningar som besökaren genomfört på en webbplats. Det kan vara allt från språkinställningar till valbara sökinställningar.
Om man tillåter cookies skapas en enklare användarupplevelse genom att bland annat tidigare inställningar kan användas på en webbplats om man besöker den vid ett senare tillfälle.

Temporära eller Permanenta Cookies

Det som skiljer cookies åt är vilken information de lagrar samt hur länge de är aktiva. Utifrån hur länge de är aktiva kan man dela upp cookies mellan permanenta samt temporära.
Permanenta cookies sparar information under längre tid
De permanenta cookies som används på Billånen.se används för att bland annat optimera sidan genom att samla information om hur användarna använder sidan.
Även om namnet på dessa cookies anger att de ska vara ”permanenta” så betyder det inte att alla sparas utan tidsbegränsning. De kan upphöra att gälla utifrån information i aktuell cookies eller skrivas över av en annan permanent cookie. De kan även försvinna i det fall som webbläsaren töms på cookies.
Temporära cookies sparar information under besöket
Temporära cookies är de cookies som enbart är aktiva medan besökaren är på en webbplats. Så fort du väljer att lämna Billånen.se för att besöka en annan webbplats, alternativt stänger ner webbläsaren, kommer dessa cookies att inte längre vara aktiva.
Eftersom temporära cookies bara sparar informationen under det gällande besöket kallas de även för sessionscookies. Detta eftersom de är aktiva under ”en session”.

Därför används cookies på Billånen.se

Cookies används på Billånen.se för att användarupplevelsen ska optimeras för besökarna. Genom att använda cookies kan vi bland annat:

 • Se hur besökarna använder sig av billånen.se genom exempelvis hur de navigerar sig på webbplatsen.
 • Skapa enklare och smidigare användarupplevelse genom att använda tidigare valda inställningar på sidan vid ett återkommande besök.
 • Se vad som kan förbättras utifrån ett besökarperspektiv utifrån hur besökarna använder Billånen.se
 • Skapa tydliga målgrupper och därigenom rikta relevant reklam mot målgrupperna. Därmed kan vi också minska reklam som inte anses vara relevant.
 • Se löpande statistik gällande hur många som besökt Billånen.se och se hur detta förändras över tid.

Information som lagras

Genom den information som sparas i en cookie kan aldrig en person identifieras. Information som finns i en cookie är bland annat följande:

 • Webbläsare som användes när besökaren var inne på billånen.se
 • Eventuella inställningar som skett av besökaren under besöket, ex språkinställningar.
 • Hur besökaren klickat sig runt på webbplatsen och därmed exempelvis vilka sidor som varit mest besökta
 • Vilka annonser som varit aktiva under besöket och vilka av dessa som personen tagit del av.
 • Information från leverantörer och de cookies som skapas från dessa via Billånen.se. Dessa cookies används för att bland annat ge information kring trafiken på webbplatsen samt hur webbplatsen kan förbättras.

Inställningsalternativ på cookies

De som väljer att godkänna lagring av cookies på Billånen.se kommer kunna ta del av webbplatsens fördelar på bästa sätt.  Du har däremot alltid möjlighet att välja om cookies ska tillåtas eller inte och ändå fortsätta använda denna webbplats. Inställningar sker i webbläsaren där man kan välja på följande:

 • Alltid – Cookies tillåts alltid. Därmed sparas bland annat cookies från Billånen.se i aktuell webbläsare. Detta är den vanligaste standardinställningen på webbläsare.
 • På förfrågan – Ett annat alternativ är att cookies måste godkännas för att få användas. När du besöker exempelvis Billånen.se kommer en fråga att ställas om cookies godkänns på denna webbplats.
 • Aldrig – I detta fall godkänns aldrig sparandet av cookies

Dessa valbara nivåer kan ändras i den webbläsare som används. Kom ihåg att inställningar enbart sker på den webbläsare som inställningarna genomfördes på. Har du flera webbläsare på exempelvis datorn eller om flera enheter (exempelvis surfplatta, dator, mobil) används så behöver inställningarna ske i varje webbläsare.
Oavsett vilken inställning som skett i webbläsaren kan Billånen.se användas. Det som kan vara annorlunda för de som inte godkänner cookies är användarupplevelsen.

Redaktionen
Redaktionen Ekonomiskribent