Om ni ska köpa bil till företaget kan ni ta ett lån för att finansiera köpet, antingen ett billån med säkerhet eller ett vanligt företagslån beroende på företagets förutsättningar och behov. Företagsleasing är ett tredje alternativ om ni inte vill eller kan ta ett billån. På den här sidan går vi igenom hur de olika finansieringsformerna fungerar och vad som kan vara bra att tänka på.

Vad innebär det att ta billån med säkerhet till företaget?

Att ta billån med säkerhet som företag fungerar i de flesta fall som ett vanligt företagslån, men vissa långivare kan ha erbjudanden som är särskilt anpassade för billån och ha samarbetsavtal med utvalda auktoriserade bilhandlare. Ni kan då i regel ansöka om lånet direkt hos bilhandlaren i samband med köpet, och godkänner långivaren er ansökan tar de över köpet av bilen och betalar ut lånet. När lånet är helt återbetalt tillhör bilen företaget och ni kan välja om ni ska behålla eller sälja den.

Info! En stor fördel med att ta billån med säkerhet är att räntan ofta blir betydligt lägre än på ett vanligt företagslån. Ju lägre risk långivaren tar, desto lägre brukar nämligen också räntan bli för dig som låntagare.

Om ni lånar med bilen som säkerhet får ni i regel låna upp till max 80 procent av bilens värde och resterande 20 procent (kontantinsatsen) måste ni betala själva.

Fördelar med att ta billån med säkerhet 

 • Lägre ränta än på vanligt företagslån
 • Smidig ansöknings- och köpeprocess

Nackdelar med att ta billån med säkerhet

 • Kräver kontantinsats
 • Bilen måste köpas hos en auktoriserad bilhandlare

Kan man ta ett vanligt företagslån för att köpa bil?

Ja, om ni av någon anledning inte vill eller inte kan ta ett ”riktigt” billån till företaget kan det finnas möjlighet att ta ett vanligt företagslån för att bekosta bilköpet. Företagslån finns både med och utan säkerhet. Men även om lånet är utan säkerhet måste i regel företagsägaren eller företagets vd fortfarande gå i personlig borgen, så företagslån är med andra ord sällan helt utan säkerhet. 

Tar ni ett vanligt företagslån för att bekosta bilköpet kan ni i regel låna upp till hela köpesumman, till skillnad från om man tar billån med säkerhet. Ni slipper alltså betala en kontantinsats på minst 20 procent. Däremot får ni räkna med att få en högre ränta på lånet, eftersom risken för långivaren är större.

Fördelar med att ta vanligt företagslån till bilköpet

 • Större valfrihet gällande var bilen ska köpas
 • Går ofta att låna upp till hela köpsumman
 • Kräver ingen kontantinsats

Nackdelar med att ta vanligt företagslån till bilköpet

 • Högre ränta än på ”riktigt” billån
 • Kräver i regel personlig borgen

Vilka är kraven för att få billån till företaget?

Kraven varierar beroende på om man tar billån med eller utan säkerhet. Billån med säkerhet kräver som sagt i de flesta fall att bilköpet sker via en auktoriserad bilhandlare och att företaget kan lägga en kontantinsats på minst 20 procent av bilens värde, medan ett vanligt företagslån i regel kräver att någon från företaget går in som personlig borgen för lånet.

Men sedan finns också vissa grundläggande krav som företaget måste uppfylla för att beviljas lån, och dessa listar vi här nedanför.

För att beviljas lån måste företaget

 • Ha en giltig bolagsform och vara registrerat i Sverige
 • Ha varit aktivt en viss tid (och vara aktivt när låneansökingen sker)
 • Ha en viss omsättning och bra kreditvärdighet överlag
 • Vara fri från skulder hos Kronofogden (och i vissa fall även från betalningsanmärkningar)

Vissa långivare kan kräva att företaget redovisar sina ekonomiska förutsättningar för att lånet ska beviljas. Ni kan behöva visa upp dokument som senaste årsbokslut, inkomstdeklaration och affärsplan.

Vad ska man tänka på när man tar billån till företaget?

 • Bestäm vilket slags billån som passar företagets förutsättningar och behov.
 • Räkna på lånekostnaderna och säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme i företagets budget.
 • Se över företagets och även eventuella borgensmäns kreditvärdighet.
 • Jämför erbjudanden hos olika långivare (som erbjuder den typen av billån ni önskar).

Kan man få billån som nystartat företag?

Ja man kan få billån även som nystartat företag. Men det blir ofta betydligt svårare eftersom det inte finns någon ekonomisk historik för långivaren att utgå ifrån när de ska bedöma företagets framtida betalningsförmåga. Kraven är därför i regel betydligt högre på ett nystartat företag, och ni behöver ha god kreditvärdighet, bra budget och en tydlig plan för företagets framtid för att ni ska ha möjlighet att beviljas billån. Men helt omöjligt är det alltså inte.

Kan en enskild firma ta företagslån för att köpa bil?

Ja, även enskilda firmor kan ta företagslån för att bekosta ett bilköp till företaget. Men det som är viktigt att komma ihåg är att du som företagsägare blir personligt betalningsansvarig för lånet, till skillnad från exempelvis ett aktiebolag då ansvaret ligger på företaget. Det är alltså din privatekonomi och kreditvärdighet som avgör om lånet beviljas, hur mycket pengar firman kan låna och till vilken ränta.

Tänk på! När du tar ett företagslån för att köpa bil måste du ha som avsikt att använda bilen i din verksamhet och att bilen ska uppfylla företagets behov (inte dina egna).

Skulle du som enskild firma inte beviljas ett företagslån för bilköpet finns det en annan möjlig lösning. Eftersom din privatekonomi som företagsägare inte är skild från firmans ekonomi kan du ansöka om ett vanligt privatlån och sedan välja att använda pengarna i företaget. Även i detta fall är det viktigt att jämföra räntor och villkor hos olika långivare och inte bara ta första bästa erbjudande.

Vi rekommenderar att du går via en låneförmedlare, dels för att det är det smidigaste sättet att jämföra och ansöka om lån och dels för att det bara kräver en enda kreditupplysning.

Jämför privatlån via Lendo
 • Jämför upp till 40 långivare
 • Kostnadsfri och ej bindande ansökan
 • Tar bara en kreditupplysning

Hur fungerar företagsleasing?

Som företag kan man i regel välja mellan två olika typer av leasingavtal: finansiell leasing och operationell leasing. Vi går igenom respektive leasingmodell här nedanför.

Finansiell leasing

Detta är den vanligaste formen av billeasing i Sverige och har många likheter med ett vanligt avbetalningsköp. Formellt sett behåller leasinggivaren äganderätten för bilen under hela avtalsperioden, medan de ekonomiska riskerna och fördelarna överförs till leasingtagaren. När avtalet har löpt ut har leasingtagaren möjlighet att ta över ägandet för bilen genom att köpa loss den för ett restvärde.

Operationell leasing

Liknar ett vanligt hyresavtal, där leasinggivaren behåller äganderätten för bilen och även tar den ekonomiska risken. Avtalet omfattar i regel service, reparationer och försäkringar. Efter att avtalet har löpt ut lämnar leasingtagaren tillbaka bilen till leasinggivaren.

Tänk på att finansiell och operationell leasing ska redovisas på olika sätt

Förutom skillnader i risktagande och ägande skiljer sig de båda leasingtyperna åt gällande hur kostnaderna ska redovisas. Och det kan även skilja sig något beroende på företagets storlek och om företaget redovisar enligt regelverket K3 eller det enklare K2. Läs på vad som gäller just för ditt företag vid finansiell respektive operationell leasing.

Vanliga frågor om billån till företag

Kan man göra ränteavdrag på billån för företaget?

Ja, så länge billånet är taget i företagets namn, alla räntekostnader är korrekt dokumenterade i företagets bokföring och lånet har använts i syfte att investera i och förbättra verksamheten kan man göra avdrag på räntekostnaderna.

Hur lång återbetalningstid har billån till företag?

På billån och vanliga företagslån ligger återbetalningstiden ofta på mellan tre och fem år, men det kan skilja sig mellan olika långivare och bilhandlare. Ska ni köpa en transportbil är återbetalningstiden vanligtvis något längre, ofta på mellan 24 och 84 månader. 

Kräver billån till företaget kontantinsats?

Ja, om ni tar ett lån med bilen som säkerhet måste företaget lägga en kontantinsats på minst 20 procent.

Kan företag med betalningsanmärkningar få billån?

Ett företag kan beviljas billån trots betalningsanmärkningar, men det kommer troligtvis bli svårare eftersom det  är en faktor som sänker kreditvärdigheten.

Kan företaget få billån till en begagnad bil?

Ja, det går i regel bra att låna till både nya och begagnade bilar som företag, förutsatt att bilen uppfyller långivarens ålderskrav. Vissa långivare beviljar till exempel inte lån om bilen kommer vara äldre än 12 år när lånet slutbetalas.